МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

/Files/images/моніторинг.jpg

Аналіз моніторингу знань дітей

за II квартал 2021-2022 н.р. (поточна діагностика) по ДНЗ № 8 «Зірочка»

Відповідно до річного плану роботи та згідно рішення педагогічної ради закладу № 1 від 31.08.2021 року у грудні 2021/2022 навчального року було проведено проміжне дослідження рівня сформованості компетентностей дітей всіх вікових груп ДНЗ за освітніми напрямками інваріантного складника стандарту дошкільної освіти та освітніх програм «Дитина» та «Оберіг».
Мета моніторингу:
- виявлення рівня відповідності результатів освітньої діяльності ДНЗ стандартам і вимогам дошкільної освіти.
Завдання моніторингу:
- отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу;
- прогнозувати шляхи його поліпшення;
- безперервно спостерігати за динамікою розвитку в ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення освітніх послуг.
Інструментарій:
- бесіди з кожною дитиною;
- розбір ситуацій за ілюстраціями;
- використання ігор: дидактичних, розвивальних, творчих, конструкторсько-будівельних;
- спостереження за дітьми;
- складання розповіді;
- розповідання казки за допомогою ілюстрацій;
- діалог;
- логічні та тестові завдання за допомогою карток та запитань;
- переказ оповідання;
- читання віршів, утішок;
- декламування віршів;
- спілкування вихователя з дітьми у повсякденні.
Оцінювання:
- Високий рівень - компетенція сформована в повній мірі
- Достатній рівень - компетенція сформована у достатній мірі
- Середній рівень - компетенція сформована посередньо
- Низький рівень - компетенція сформована мінімально або не сформована
З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх напрямів Базового компоненту вихователями було проведено дослідження, щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку за картою компетентностей. Статистичну обробку даних вивчення стану сформованості життєвих компетентностей педагоги здійснювали за критеріями, чітко визначеними за кожним підрозділом програми. Отримані дані аналізувались за принципом природної достатності. Такий підхід до оцінювання даних зрізів дозволяє аналізувати якість освіти дітей і якість освітнього процесу в ДНЗ та своєчасно реагувати на недоліки в роботі з розвитку тих чи інших освітніх напрямів.
В дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області на грудень 2021 року всього 188 дітей дошкільного віку. Продіагностовано 181 дитина, з них: дітей молодшого дошкільного віку – 34, II молодшого дошкільного віку- 39, середнього дошкільного віку - 49, старшого дошкільного віку- 59. Не діагностовано 7 дітей за різними обставинами: адаптаційний період, хвороба, відпустка батьків, домашні обставини тощо.
Проаналізувавши діагностичні дані рівня знань, умінь і навичок дітей за всіма розділами освітньої програми «Дитина» та «Оберіг» за результатами поточної діагностики, отримали такі результати: покращення рівня знань, умінь та навичок за всіма напрямками.

Показники якості знань вихованців ДНЗ № 8 "Зірочка" на грудень 2021/2022 н.р.

Рівні I молодша (гр. № 2, 4) II молодша (гр. 6, 7) Середня (гр. 5, 9, 10) Старша (гр. 1, 3, 8) Загальний
В 2 6% 1 3% 0 0% 3 5% 6 3%
Д 4 12% 5 13% 19 39% 25 43% 53 30%
С 15 44% 24 62% 27 55% 28 47% 94 52%
Н 13 38% 9 22% 3 6% 3 5% 28 15%
Діагностування рівня знань дітей раннього віку проводилось відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Оберіг» та має такі показники щодо засвоєння програми:
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень
Групи № 2, № 4 34 34 В 0 2 0 0 2 0 0 0 2
Д 2 9 0 0 9 3 3 0 4
С 20 16 14 18 16 14 13 18 15
Н 12 7 20 16 7 17 18 16 13
Діагностування рівня знань дітей молодшого дошкільного віку проводилось відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми «Дитина» та має такі показники щодо засвоєння програми:
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень
Групи № 6, № 7 41 39 В 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Д 2 10 2 9 9 2 1 9 5
С 26 19 23 26 22 25 27 26 24
Н 10 9 13 4 7 11 10 4 9
У групах середнього дошкільного віку засвоєння програми має наступні показники:
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень
Групи № 5, 9, 10 50 49 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 21 23 19 11 24 24 16 11 19
С 25 23 27 35 21 21 31 35 27
Н 3 3 3 3 4 4 2 3 3
При узагальнені результатів обстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку спостерігається позитивна динаміка з усіх освітніх напрямів Базового компоненту.
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень грудень
Групи № 1, 3, 8 63 59 В 5 3 1 0 3 5 2 0 3
Д 28 29 25 24 27 20 24 24 25
С 24 25 29 33 27 29 26 33 28
Н 2 2 4 2 2 5 7 2 3
В результаті поточної діагностики з’ясовано, що вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на достатньому рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.
У всіх групах створене розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.


Показники якості знань вихованців ДНЗ № 8 "Зірочка" на вересень 2021/2022 н.р.

Аналіз моніторингу знань дітей

за I квартал 2021-2022 н.р. (стартова діагностика) по ДНЗ № 8 «Зірочка»

Відповідно до річного плану роботи та згідно рішення педагогічної ради закладу № 1 від 31.08.2021 року у вересні 2021/2022 навчального року було проведено стартове дослідження рівня сформованості компетентностей дітей груп ДНЗ за освітніми напрямками інваріантного складника стандарту дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина».
Мета моніторингу:
- виявлення рівня відповідності результатів освітньої діяльності ДНЗ стандартам і вимогам дошкільної освіти.
Завдання моніторингу:
- отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу;
- прогнозувати шляхи його поліпшення;
- безперервно спостерігати за динамікою розвитку в ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення освітніх послуг.
Інструментарій:
- бесіди з кожною дитиною;
- розбір ситуацій за ілюстраціями;
- використання ігор: дидактичних, розвивальних, творчих, конструкторсько-будівельних;
- спостереження за дітьми;
- складання розповіді;
- розповідання казки за допомогою ілюстрацій;
- діалог;
- логічні та тестові завдання за допомогою карток та запитань;
- переказ оповідання;
- читання віршів, утішок;
- декламування віршів;
- спілкування вихователя з дітьми у повсякденні.
Оцінювання:
- Високий рівень - компетенція сформована в повній мірі
- Достатній рівень - компетенція сформована у достатній мірі
- Середній рівень - компетенція сформована посередньо
- Низький рівень - компетенція сформована мінімально або не сформована

-

З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх напрямів Базового компоненту вихователями було проведено дослідження, щодо оцінки досягнень дітей дошкільного віку за картою компетентностей. Статистичну обробку даних вивчення стану сформованості життєвих компетентностей педагоги здійснювали за критеріями, чітко визначеними за кожним підрозділом програми. Отримані дані аналізувались за принципом природної достатності. Такий підхід до оцінювання даних зрізів дозволяє аналізувати якість освіти дітей і якість освітнього процесу в ДНЗ та своєчасно реагувати на недоліки в роботі з розвитку тих чи інших освітніх напрямів.
В дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області на вересень 2021 року всього 154 дитини дошкільного віку. Продіагностовано 137 дітей, з них: дітей молодшого дошкільного віку- 34, середнього дошкільного віку - 45, старшого дошкільного віку- 58. Не діагностовано 17 дітей за різними обставинами: адаптаційний період, хвороба, відпустка батьків, домашні обставини тощо.
Проаналізувавши діагностичні дані рівня знань, умінь і навичок дітей за всіма розділами освітньої програми «Дитина» за результатами стартової діагностики, отримали такі результати: покращення рівня знань, умінь та навичок за всіма напрямами.
Рівні II молодша (гр. 6, 7) Середня
(гр. 5, 9, 10)
Старша (гр. 1, 3, 8) Загальний
В 0 0% 0 0% 1 2% 1 1%
Д 2 6% 13 29% 15 26% 30 22%
С 18 53% 27 60% 30 52% 75 55%
Н 14 41% 5 11% 12 20% 31 22%
Діагностування рівня знань дітей молодшого дошкільного віку проводилось відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми «Дитина» та має такі показники щодо засвоєння програми:
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень
Групи № 6, № 7 38 34 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 1 2 2 1 2 2 0 5 2
С 17 24 14 12 25 15 16 25 18
Н 16 8 18 21 7 17 18 4 14
У групах середнього дошкільного віку засвоєння програми має такі показники:
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень
Групи № 5, 9, 10 51 45 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 13 16 13 7 14 15 14 9 13
С 26 26 25 32 27 27 24 32 27
Н 6 3 7 6 4 3 7 4 5
При узагальнені результатів обстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку спостерігається позитивна динаміка з усіх освітніх напрямів Базового компоненту.
№ групи Загальна кількість дітей Пройшли діагностику Рівні Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Музична діяльність Загальний рівень
вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень вересень
Групи № 1, 3, 8 65 58 В 3 1 0 0 0 2 0 0 1
Д 17 19 8 19 19 10 11 20 15
С 31 26 32 30 30 31 32 31 30
Н 7 12 18 9 9 15 15 7 12
У вересні динаміка рівнів простежувалась лише в групах дітей, переведених з попередньої вікової групи.
Аналіз стартової діагностики показує зниження динаміки за розділами «Мовленнєве спілкування», «Навчанню грамоти». Це свідчить про те, що залітній оздоровчій період знання дітей знижуються тому, що більшість їх знаходяться на оздоровленні і невідвідують дошкільний заклад.
ПРОПОЗИЦІЇ:
- вихователям груп, вузьким спеціалістам продовжувати роботу щодо підвищення якості засвоєння програми через індивідуальні заняття, залучення дітей до різних видів діяльності.
- створити умови для самостійної ігрової діяльності, удосконалення образотворчих умінь дітей поза заняттями.
- оновити куточки для розвитку мовленнєвої діяльності дітей. Поповнити їх сюжетними та предметними тематичними картинками.
- удосконалити роботу з розвитку українського мовлення шляхом удосконалення власного мовлення, методики проведення занять, забезпечення спілкування державною мовою упродовж дня.


Показники якості знань вихованців ДНЗ № 8 "Зірочка" на кінець 2020/2021 н.р.

В дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області всього 206 дітей дошкільного віку на квітень 2021 року. Всього продіагностовано 185 дітей. Не діагностовано 21 дитину за різними обставинами: хвороба, відпустка батьків, домашні обставини тощо.

Проаналізувавши діагностичні дані рівня знань, умінь і навичок дітей за всіма розділами освітніх програм «Світ дитинства» та «Оберіг» за результатами кінцевої діагностики, отримали такі результати: покращення рівня знань, умінь та навичок за всіма напрямками.

В порівнянні з груднем, коли проводилась поточна діагностика рівень знань дітей дошкільного віку зріс.

Це свідчить про те, що педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу робота проводилась на достатньому рівні систематично, послідовно та планомірно. В своїй роботі вони поєднували традиційні і нетрадиційні підходи у роботі з кожного розділу програми:

З розділу «Фізичний розвиток» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 5 достатній рівень – 51
середній рівень – 104 низький рівень – 18
високий рівень – 23 достатній рівень – 70 середній рівень – 88 низький рівень – 4 + 18
+19
- 92
- 14

З розділу «Розвиток особистості» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 6 дітей достатній рівень – 61 дитина
середній рівень – 83 дітей низький рівень – 28 дітей
високий рівень – 23 дитини достатній рівень – 78 дітей середній рівень – 77 дітей низький рівень – 7 дітей + 20
+ 17
- 6
- 21

З розділу «Дитина в соціумі» отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 4 дитини достатній рівень – 66 дітей середній рівень – 82 дитини
низький рівень – 26 дітей
високий рівень – 30 дітей достатній рівень – 77 дітей середній рівень – 70 дітей низький рівень – 8 дітей +26
+11
- 8
- 18

З розділу програми «Екологічна освіта» отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 4 дитини достатній рівень – 30 дітей середній рівень – 112 дітей низький рівень – 32 дитини високий рівень – 17 дітей достатній рівень – 53 дитини середній рівень – 99 дітей низький рівень – 16 дітей +13
+23
- 13
- 16

З розділу «Естетичний розвиток» діти показали наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 6 дітей достатній рівень–41 дитина середній рівень – 95 дітей низький рівень – 36 дітей високий рівень – 17 дітей достатній рівень – 49 дітей середній рівень – 95 дітей низький рівень – 24 дитини + 11
+ 8
0
- 12

З «Образотворчого мистецтва» отримані такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 4 дітей достатній рівень – 45 дітей середній рівень – 94 дитини низький рівень – 35 дітей високий рівень – 17 дітей достатній рівень – 69 дітей середній рівень – 81 дитина низький рівень – 18 дітей + 13
+ 24
- 13
- 17

З розділу «Предметний світ» були отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 6 дітей достатній рівень – 53 дитини середній рівень – 95 дітей низький рівень – 24 дитини високий рівень – 26 дітей достатній рівень – 73 дитини середній рівень – 75 дітей низький рівень – 11 дітей + 20
+ 20
- 20
- 13

З розділу програми «Музична діяльність» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень - 4 дитини достатній рівень – 36 дітей середній рівень – 106 дітей низький рівень – 32 дитини високийрівень – 4 дитини достатній рівень – 50 дітей середній рівень – 117 дітей низький рівень – 14 дітей 0
+ 14
- 11
- 18

З розділу «Гра дитини» були отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень - 6 дітей достатній рівень – 63 дитини середній рівень – 82 дитини низький рівень – 27 дітей високий рівень – 24 дитини достатній рівень – 73 дитини середній рівень – 70 дітей низький рівень – 18 дітей + 18
+ 10
- 12
- 9

З розділу «Сенсорно- математичні уявлення» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень - 7 дітей достатній рівень – 44 дитини середній рівень – 91 дитина низький рівень – 36 дітей високий рівень – 25 дітей достатній рівень – 57 дітей середній рівень – 85 дітей низький рівень – 18 дітей + 18
+ 13
- 6
- 18

З розділу «Конструювання» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 7 дітей достатній рівень – 59 дітей середній рівень – 86 дітей низький рівень – 26 дітей високий рівень – 28 дітей достатній рівень – 66 дітей середній рівень – 84 дитини низький рівень – 7 дітей + 21
+ 7
- 2
- 19

З розділу «Пізнавальна активність» діти показали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 10 дітей достатній рівень – 49 дітей середній рівень – 87 дітей низький рівень – 32 дитини високий рівень – 27 дітей достатній рівень – 67 дітей середній рівень – 73 дитини низький рівень – 18 дітей + 17
+18
- 4
- 14

З мовленнєвого розвитку були отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 4 дитини достатній рівень–34 дитини
середній рівень – 90 дітей низький рівень – 50 дітей
високий рівень – 22 дитини достатній рівень–51 дитина середній рівень – 87 дітей низький рівень – 25 дітей + 18
+ 17
- 3
-25

З розділу «Навчання української мови як державної» були отримані наступні результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 3 дітей достатній рівень – 17 дітей середній рівень – 86 дітей низький рівень – 72 дитини високий рівень – 17 дітей достатній рівень – 39 дітей середній рівень –83 дитини низький рівень – 46 дітей + 14
+ 22
- 3
- 26

З розділу «Граматична правильність мовлення» діти отримали такі результати:

Грудень Квітень Динаміка:
високий рівень – 3 дітей достатній рівень – 29 дітей середній рівень – 96 дітей низький рівень – 50 дітей високий рівень – 22 дитини достатній рівень – 48 дітей середній рівень – 89 дітей низький рівень – 26 дітей + 19
+ 19
- 7
- 24

Середній показник якості знань вихованців ДНЗ № 8 "Зірочка" на кінець 2020-2021 н.р.

(високий + достатній рівні) за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти

/Files/images/осв. лінії.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1088

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.