Дошкільний навчальний заклад № 8 «Зірочка» у своїй фінансово-господарській діяльності користується такими нормативними документами:

Законом України "Про освіту" (2017 р. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти);

Законом України «Про дошкільну освіту» (Розділ VII. Стаття 38.п.3.),

«Положенням про дошкільний навчальний заклад» (п.50), в яких говориться, що джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

- засновника (власника);

- відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством України.


РАХУНОК ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

Одержувач Управління освіти ММР ЗО
ЄДРПОУ 02136092
Банк ГУДКСУ в Запорізькій області
МФО банку 820172
Розрахунк. рахунок UA948201720314211004302050701
Призначення платежу Благод.внесок для _______________ ПІБ ДНЗ№ 8

Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області надає інформацію про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством для розміщення на веб-сайтах закладів освіти.


Інформація

про надходження та використання коштів міцевого бюджету

за І півріччя 2021 року по ДНЗ № 8 "Зірочка"

Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету за I півріччя 2021 року ДНЗ №8
ПоказникиКод економічної класифікації видатківНадійшло коштівВидатки
Заробітна плата21112450607,52450607,5
Нарахування на оплату праці2120557754,41557754,41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22105748,85748,8
Медикаменти та перевязувальні матеріали22202566,632566,63
Продукти харчування2230165796,75165796,75
Оплата послуг (крім комунальних)224037850,7237850,72
Видатки на відрядження2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270285676,85285676,85
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282270270
Інші поточні видатки2800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110
Капітальне будівництво (придбання) іншіх об’єктів3132
Всього:3506271,663506271,66


Інформація

про надходження та використання коштів спеціального фонду

(Плата за послуги бюджетних установ)

за I півріччя 2021 року по ДНЗ № 8 "Зірочка"

Показники КЕКВ Надійшло коштів Видатки
Надходження коштів - усього: 207530,34
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 206135,40
Від оренди майна бюджетних установ 458,94
Від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 936,00
Видатки – усього: 214231.01
Заробітна плата 2111
Нарахування на оплату праці 2120
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 6147,48
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 208041,78
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 41,75
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Інші поточні видатки 2800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3132


Інформація

про надходження та використання коштів місцевого бюджету за 2020 рік по ДНЗ № 8 "Зірочка"

Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету за 2020 рік ДНЗ №8
Показники Код економічної класифікації видатків Надійшло коштів Видатки
Заробітна плата 2111 2365567,66 2365567,66
Нарахування на оплату праці 2120 536781,13 536781,13
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1310784,81 1310784,81
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 7568,17 7568,17
Продукти харчування 2230 90522,13 90522,13
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 100242,02 100242,02
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 560741,65 560741,65
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 250
Інші поточні видатки 2800 81,28 81,28
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 125183,4 125183,4
Капітальне будівництво (придбання) іншіх об’єктів 3132 262117,00 262117,00
Всього: 5359839,25 5359839,25

Інформація

про надходження та використання коштів спеціального фонду (Плата за послуги бюджетних установ) за 2020 рік

Показники КЕКВ Надійшло коштів Видатки
Надходження коштів - усього: 212204,36
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 170558,40
Від оренди майна бюджетних установ 683,19
Від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 40962,77
Видатки – усього: 215322,67
Заробітна плата 2111
Нарахування на оплату праці 2120
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 12447,30
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 201242,37
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1633,00
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Інші поточні видатки 2800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3132

Інформація про надходження та використання коштів спеціального фонду (інші джерела власних надходжень) за 2020 рік

Дата Зміст операції Рахунок "Інші джерела власних надходжень"
Надх Видатки Найменування товари (послуги) К-сть Ціна
Залишок на 01.01.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.02.2020 р. 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.03.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.04.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.05.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.06.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.07.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.08.2020 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.09.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.10.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.11.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.12.2020р 0,00
Благодійна допомога 0
Оборот за місяць 0,00
Оборот з початку року 0,00
Залишок на 01.01.2021р 0,00

Інформація

про надходження та використання коштів спеціального фонду (Плата за послуги бюджетних установ) за I півріччя 2020 року.

Показники КЕКВ Надійшло коштів Видатки
Надходження коштів - усього: 74411,35
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 42923,6
Від оренди майна бюджетних установ 224,48
Від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 31263,27
Видатки – усього: 31174,28
Заробітна плата 2111
Нарахування на оплату праці 2120
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1107,30
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 30054,98
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 12,00
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Інші поточні видатки 2800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3132


Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету за І півріччя 2020 року ДНЗ №8
ПоказникиКод економічної класифікації видатківНадійшло коштівВидатки
Заробітна плата2111981235,84981235,84
Нарахування на оплату праці2120224920,07224920,07
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22109732,149732,14
Медикаменти та перевязувальні матеріали22201815,261815,26
Продукти харчування223028660,4628660,46
Оплата послуг (крім комунальних)22409913,669913,66
Видатки на відрядження225000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270218084,57218084,57
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку228200
Інші поточні видатки280081,2881,28
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування311000
Капітальне будівництво (придбання) іншіх об’єктів3132128278,00128278,00
Всього:1602721,281602721,28


Інформація про надходження та використання коштів спеціального фонду
(Інші джерела власних надходжень) за І півріччя 2020 року
ДНЗ-8
ДатаЗміст операції Рахунок "Інші джерела власних надходжень"
НадхВидаткиНайменування товари (послуги)К-стьЦіна
Залишок на 01.01.2020р0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.02.2020 р.0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.03.2020р0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.04.2020р0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.05.2020р0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.06.2020р0,00
Благодійна допомога0
Оборот за місяць0,00
Оборот з початку року0,00
Залишок на 01.07.2020р0,00


Інформація

про надходження та використання коштів місцевого бюджету за 2019 рік по ДНЗ № 8 "Зірочка"

/Files/photogallery/місцевого бюджету.jpg

Інформація

про надходження та використання коштів спеціального фонду

(Плата за послуги бюджетних установ) за 2019 рік

по ДНЗ № 8 "Зірочка"

/Files/photogallery/бюджетних установ.jpg

Надходження від батьків ДНЗ № 8 "Зірочка" у 2019 р.

/Files/photogallery/від батьків.jpg

Інформація

про надходження та використання коштів місцевого бюджету

за І півріччя 2019 року по ДНЗ № 8 "Зірочка"

Показники КЕКВ Надійшло коштів Видатки
Заробітна плата 2111 1505630,21 1505630,21
Нарахування на оплату праці 2120 402769,83 402769,83
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 29348,21 29348,21
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0 0
Продукти харчування 2230 158544,37 158544,37
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 119456,91 119456,91
Видатки на відрядження 2250 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 300161,49 300161,49
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 762,30 762,30
Інші поточні видатки 2800 70,19 70,19
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 99921,00 99921,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3132 0 0
Видатки – усього: 2616664,51 2616664,51

Інформація

про надходження та використання коштів спеціального фонду

(Плата за послуги бюджетних установ)

по ДНЗ № 8 за 2019 рік

Показники КЕКВ Надійшло коштів Видатки
Надходження коштів - усього: 251571,08
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 248432,60
Від оренди майна бюджетних установ 338,48
Від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна) 2800,00
Видатки – усього: 227303,56
Заробітна плата 2111
Нарахування на оплату праці 2120
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,74
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230 227283,82
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 19,00
Видатки на відрядження 2250
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Інші поточні видатки 2800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3132

Надходження від батьків ДНЗ № 8 у 2018/2019 н.р.

Наволочка+шт.1114/3д3250,001600,00
Пододеяльник детский+шт.1114/3д31105,003255,00
Простынь детская+шт.1114/3д2885,002380,00
Рушник вафельний +шт.1113/3д2820,00560,00
Гардини тюль, капрон, шифон +шт.1113/3д1790,00790,00
Маршрутизатор, роутер, WI-FIшт.1113/3д1250,00250,00
8835,00

За участь у міському огляді-конкурсі "Мелітополь новорічний" у номінації "краще новорічне оформлення бюджетної/державної установи" дошкільний заклад отримав у січні місяці 2018 р. сертифікат переможця на суму 5 000 грн.

/Files/images/20180406_120903.jpg

Звіт про витрачені кошти:

/Files/images/20180406_104350.jpg


Перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога із джерел не заборонених законодавством по дошкільному навчальному закладу № 8 «Зірочка» з січня по грудень 2018 року

Придбано/ послуги

Кількість

Ціна

Сума

1

Підковдри

57 шт.

100 грн.

5 700 грн.

2

Простирадла

58 шт.

80 грн.

4 640 грн.

3

Наволочки

63 шт.

50 грн.

3 150 грн.

4

Рушники

41 шт.

20 грн.

820 грн.

5

Килим в гр. № 8

1 шт.

1 870 грн.

1 870 грн.

6

Конвектор Standart RSP -2000 Roda

1 шт.

1 149 грн.

1 149 грн.

Всього на суму

17329 грн.


Галерея "Укріплення матеріально-технічної бази в 2018 році"


КОШТОРИС

на 2018 рік Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області

/Files/photogallery/IMG_20181210_0004.jpg

/Files/photogallery/IMG_20181210_0003.jpg


Інформація про надходження та використання коштів місцевого бюджету за 2018 рік ДНЗ № 8 "Зірочка"

/Files/photogallery/кошти.JPG

Інформація про надходження та використання коштів спеціального фонду

(Плата за послуги бюджетних установ) за 2018 рік

/Files/photogallery/кошти звіт.JPG

КОШТОРИС

на 2017 рік Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області

/Files/images/Витрати.png

/Files/images/Витрати 001.png



Перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога із джерел не заборонених законодавством по дошкільному навчальному закладу № 8 «Зірочка» з січня по грудень 2017 року

/Files/images/Сайт ДНЗ 8.PNG

Перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога із джерел незаборонених законодавством по дошкільного навчального закладу №8 «Зірочка»

за 2016/2017 н.р.

/Files/images/Снимок 14.PNG

Благодійна допомога за 2016/2017 н.р.


Галерея ""Укріплення матеріально-технічної бази" в 2016/2017 н.р."

Фінансовий звіт

придбаного інвентарю та виконаних ремонтних робіт по дошкільному навчальному закладу № 8 «Зірочка» за 2015/2016 н.р.

/Files/images/Снимок 11.PNG

/Files/images/Снимок 12.PNG

Благодійна допомога за 2015/2016 н.р.


Галерея "Укріплення матеріально-технічної бази "

Фінансовий звіт

придбаного інвентарю та виконаних ремонтних

робіт по дошкільному навчальному закладу № 8 «Зірочка» за 2014/2015 н.р.

/Files/images/Снимок 13.PNG

/Files/images/Снимок.PNG

Благодійна допомога за 2014/2015н.р.

Галереї "Благодійна допомога"

Адміністрація дошкільного навчального закладу висловлює велику подяку нашому депутату Маслову М.Б. за допомогу в придбанні принтера та депутату Курбатову Б.Ф. за фарбу.

Адміністрація дошкільного навчального закладу висловлює велику подяку Істоміній Наталії за подаровані театральні костюми для дітей.


ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Щира подяка Вам від усього колективу дошкільного навчального закладу №8 "Зірочка" за допомогу у ремонтах та благоустрії нашого садочка! Дякуємо та сподіваємося на подальше співробітництво!

З повагою, адміністрація дошкільного закладу №8
Кiлькiсть переглядiв: 836

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.