НОРМАТИВНА БАЗА МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.”
Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р."
Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 н.р.» Додаток до листа МОН Українивід 02.07.2019 № 1/9-419
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"
Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації концепції Нової Української Школи у 2019/2020 н.р.Частина ІІІ. Дошкільна освіта.
Лист МОН України від 16.04.2018 № 372 "Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"
Наказ МОН України від 19.12.2017 № 1633 "Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти".
Лист Мон України від 13.06.2018 № 1/9- 386 "Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»
Лист МОН України від 07.10.2016 № 1/9-542 "Щодо застосування української мови"
Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"
Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах".
Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Наказ МОН України від 09.11.2010 № 1070
Лист МОН України від 27.05.2010 № 1/9 – 369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»
Лист МОН України від 13.05.2010 № 1/9 – 316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
Наказ МОН України від 23.11.2010 № 1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року № 1721-р від 27 серпня 2010 року
Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах № 1/9-786 від 29 жовтня 2012 року
Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 1/9-617 від 10.09.2013
Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році від 20.06.2013 № 1/9-446
Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010р.№ 1/9-666"Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010р. № 1/9-563 "Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»
Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010р. № 31.4/18-3082 "Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ"
Лист МОН України від 18.08.08 №1/9-470 «Методичні рекомендації «Підбір Використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах», тощо.

/Files/images/x_9b9d16e6.jpg


Етика для працівників дошкільного закладу


-Праця в дошкільному закладі вимагає особливої поведінки.·
-Відданість справі, любов до дітей.
-Інтелігентні стосунки між колегами: взаємоповага, увічли­вість, витримка, чуйність, співчуття.
-Мати достоїнства, гордо носити звання педагога — це має вияв­лятися у приязних стосунках між колегами, у поведінці, пова­зі одне до одного.
-Педагогічний такт має виявлятися у вимогливості, насамперед до самого себе, справедливості, витриманості, відчутті поряд із собою іншої людини, чуйності (показники професійної май­стерності). Людина все це має відчувати серцем, адже навчити­ся цього важко, тому частіше слід прислухатися до свого сер­ця, до своєї совісті. Необхідно бути справедливими і чесними у всьому: роботі, стосунках, адже справедливість — це регуля­тор моральних взаємин.
-Педагогам довірили найдорожче — дітей, вони мають усвідом­лювати це.


Методична робота у дошкільному навчальному закладі

I. Загальні положення

1.1. Методична робота - це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку (додаток №1 «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»).

1.2 Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

· забезпечення професійною інформацією;

· організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;

· підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ;

· діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

· організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

· допомога педагогам в підготовці до атестації;

· організація підвищення кваліфікації;

· допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

· виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

· участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

· виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

· допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;

· методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

1.3 Методичне забезпечення навчально-виховного процесу носить безперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у педагогічній діяльності, і включає широкий набір видів, форм і змісту діяльності.


Навчально-методичне наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:

- інформативність та змістовність;

- перспективність;

- науковість;

- доступність;

- сучасність;

- естетичність;

- системність;

- конкретність;

- задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
План заходів

щодо проведення Місячника з цивільного захисту та безпеки життєдіяльностів дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

з 16.04.2018 по 16.05.2018 р.

N н/п Заходи Дата Відповідальні
РОБОТА З ДІТЬМИ
1 Проведення бесід про правила поведінки на вулиці, на дорозі. 17.04.2018 р. вихователі всіх вікових груп
2 «В гостях у пожежників» - екскурсія до пожежної частини 18.04.2018 р. вихователі старших груп
3 Розгляд ілюстрацій, картин за темою: «Сам удома», «Природні явища» 18.04.2018 р. вихователі всіх вікових груп
4 Сюжетно-рольові ігри: «Лікарня», «Ми- пожежники» 19.04.2018 р. вихователі дошкільних груп
5 Тематичні заняття дітьми. «Небезпека під час подорожі до лісу» 20.04.2018 р. вихователі середніх та старших груп (конспекти занять)
6 Хвилинки безпеки упродовж всього дня: користування телефоном, номери швидкої допомоги, поліції, горгаза, пожежного депо. 20.04.2018 р. вихователі всіх груп
7 Конкурс малюнків на асфальті «Безпека на дорозі» 23.04.2018 р. Вітковська Н.М.
8 Заняття з дітьми з безпеки життєдіяльності із залученням робітників ДСНС 25.04.2018 р. зав. ДНЗ, вихователь–методист
9 Тематичні бесіди «Роковини Чорнобильської катастрофи» 26.04.2018 р. вихователі груп
10 День цивільного захисту. Сигнал «Увага всім!». Практичне відпрацювання заходів з евакуації дітей з приміщень ДНЗ. 27.04.2018 р. зав. ДНЗ вихователі всіх вікових груп
11 Моделювання і обігрування ситуацій «Природні явища»; «Мама намагається пройти з тобою вулицю в недозволеному місці. Які твої дії?»; «Собака гризе кістку». 03.05.2018 р. Матвєєва Н.В. Сергєєва В.В.
12 Тренінг по наданню першої долікарняної допомоги для дітей старших груп 04.05.2018р. ст. мед. сестра Жидєєва О.Ю.
13 Вивчення правил дорожнього руху за допомогою казки 04.05.2018 р. вихователі дошкільних груп
14 Заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Літній відпочинок поблизу водоймищ» 07.05.2018 р. вихователі старших груп
15 Заняття з дітьми молодшого та середнього віку «Без мами вдома сам. Безпека у побуті?» 07.05.2018 р. вихователі груп молодшого та середнього віку
16 Перегляд повчального відеофільму «Уроки обережності» 10.05.2018 р. Микуляк Т.С.
17 Дидактичні ігри «Їстівні-не їстівні гриби», «Знайди місця де є небезпека» 11.05.2018 р. вихователі всіх вікових груп
18 Заняття з аплікації на тему «Світлофор» 14.05.2018р. вихователі дошкільних груп
19 Виставка малюнків дітей «Безпека на дорозі» 15.05.2018 р. Шило І.М.
20 Показ на фланелеграфі казки «Котик і півник» (вдосконалення навичок самозбереження) 16.05.2018 р. вихователі молодших груп
21 Ігровий тренінг «Правила надання першої долікарняної допомоги», «Служби 101,102, 103, 104» 16.05.2018 р. Башкатова О.П.
РОБОТА З БАТЬКАМИ
1 Консультація: «Безпечне житло» 19.04.2018 р. вихователі всіх вікових груп
2 Батьківські збори в групах щодо запобігання травматизму серед дітей 27.04.2018 р. вихователі всіх вікових груп
3 Ситуативні завдання для батьків «Азбука безпеки» 04.05.2018 р. Архірєєва І.П.
4 Бесіда з батьками «Наші дії при виявленні розливу ртуті» 08.05.2018 р. вихователі всіх вікових груп
5 Екскурсії батьків разом з дітьми до пожежної частини 18.04.2018 р. вихователі старших груп
6 Виставка малюнків разом з батьками за темою «Безпека на дорозі» 14.05.2018 р. Шило І.М.
7 Консультація в групах: «Правила користування предметами побутової хімії та піротехнічними засобами» 16.05.2018 р. вихователі всіх вікових груп
РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ
1 Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення Місячника безпеки життєдіяльності 16.04.2018 р. Вихователь-методист
2 Організувати проведення радіопередач в ДНЗ з питань безпеки життєдіяльності дитини 17.04-16.05. 2018 р. Чернєцова Н.І.
3 Виставка літератури в дитячій бібліотеці з теми«Безпека дитини – майбутнє країни» 20.04.2018 р. Чернєцова Н.І. вихователь – методист
4 Бесіда про правила поведінки під час стихійного лиха 23.04.2018 р. вих. – методист, Зав. ДНЗ
5 Виступ перед батьками та працівниками ДНЗ представників ДСНС 25.04.2018 р. Зав. ДНЗ Вихователь-методист
6 Випуск стіннівки «Роковини Чорнобильської катастрофи» 26.04.2018 Васільєва С.В.
7 Відпрацювати практичні дії евакуації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 27.04.2018 р. Завідувач ДНЗ, завгосп
8 Поповнити інформаційно – довідкові куточки БЖД всіх груп до 30.04.2018 р. вихователі всіх груп
9 Консультація «Надання першої допомоги травмованим та потерпілим» 07.05.2018 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
10 Консультація «Що робити, коли виявив маловідомі предмети». 07.05.2018 р. Вих.-методист
11 Видати пам’ятку для батьків «Радіаційна безпека і захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій» 11.05.2018 р. Малахова В.А.
12 Консультація для молодих вихователів «Як навчити дітей правилам безпеки біля залізниці» 14.05.2018 р. Саржан Т..В.
13 На допомогу педагогам «Злови пораду корисну для здоров’я» 14.05.2018 р. Вихователь-методист
14. Випуск стіннівки «Місячник безпеки у дитячому садочку» 15.05.2018 р. Вакуленко А.В. Вітковська А.В.

План заходів


з підготовки та проведення Дня цивільного захисту

в дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області 27.04.2018

Заходи Дата Відповідальні
1 Видати наказ «Про проведення Дня цивільного захисту, та Тижня безпеки дитини у 2018 році до 13.04.2018 Завідувач ДНЗ
2 На виконання Указу Президента України №702/2015 від 14.12.2015р. взяти участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення пам'ятних дат: Роковини Чорнобильської катастрофи Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. 26.04.2018 Завідувач ДНЗ Куртєва Л.А.
3 Провести єдиний день ЦЗ 27.04.2018 Завідувач ДНЗ
4 Провести навчальну евакуацію дітей та працівників з приміщень навчального закладу, практично відпрацювати проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 27.04.2018 Завідувач ДНЗ Куртєва Л.А.
5 Сприяти фахівцям ДСНС у проведенні демонстрації навчальних відеофільмів: «Служба порятунку 101 – на варті Вашої безпеки» «Запорізька атомна електростанція. Безпека. Стабільність. Розвиток» «Мирний атом в долонях людини» Протягом року Вихователь-методист Білик Н.О.
5 Вжити заходів щодо розміщення пам’яток з питань безпеки життєдіяльності населення: в місцях з масовим перебуванням людей: на сходових клітинах, холах коридорах закладу; в куточках пожежної безпеки; з урахуванням періодів року та характерних надзвичайних подій проводити оновлення інформації. 27.04.2018 Лосєва Г.В.
6 Розміщення матеріалів проведених заходів на сайті ДНЗ №8 26.04.2018 Білик Н.О.

План заходів

щодо проведення Тижня безпеки дитини

в дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

з 10.05.2018 по 16.05.2018 р.

Заходи Термін Відповідальні
1. Провести цикл занять, бесід, моделювання ситуацій на тему «Уроки безпечного життя» 10.05.-16.05.2018 р. Вихователі
2 Підготувати консультації для батьків на тему «Безпека життєдіяльності дитини» 11.05.-16.05.2018 р. Вихователі
3 Огляд куточків ОБЖД 11.05.2018 р. Зав. ДНЗ, вихователь-методист
4 Лялькова вистава «Уроки світлофора» 11.05.2018 р. Сидорова Т.В. Архірєєва І.П.
5 Зустріч з працівником ДСНС 14.05.2018 р. Зав. ДНЗ Вихователь-методист
6 Перевірка стану обладнання на ігрових та спортивних майданчиках 14.05.2018 р. Вихователі, зав. госп
7 Тематична прогулянка «Диму без вогню не буває» 14.05.2018 р. Вихователі всіх вікових груп
8 Виставка наочно – методичного матеріалу 15.05.2018 р. Вихователі Вихователь-методист
9 Конкурс на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров’я 15.05.2018 р. Давидова К.С.
10 Зустріч з інспектором ДАЇ 15.05.2018 р. Зав. ДНЗ
11 Спортивна розвага "Юні пожежники» 16.05.2018 р. Работа К.В., Микуляк Т.С.
12 Батьківські збори в групах щодо запобігання травматизму серед дітей 16.05.2018 р. вихователі всіх вікових груп
12 Підготувати фоторепортаж щодо проведення тижня безпеки дитини 16.05.2018 р. Вареца О.І. Гончарова О.В.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення Місячника безпеки життєдіяльності

в дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

Запорізької області

з 01.11.2017 по 28.11.2017 р.

N н/п Заходи Дата Відповідальні
РОБОТА З ДІТЬМИ
1. Проведення бесід про правила поведінки на вулиці, на дорозі. 01.11.2017 р. вихователі всіх груп
2. Розгляд ілюстрацій, картин за темою: «Транспорт», «Як уникнути неприємностей» 02.11.2017 р. вихователі всіх груп
3. Конкурс малюнків дітей «Безпека на дорозі» 03.11.2017 р. вихователі всіх груп
4. Тематичні заняття дітьми.«Небезпека в природі» 06.11.2017 р. вихователі середніх та старших груп (конспекти занять)
5. Хвилинки безпеки упродовж всього дня: користування телефоном, номери швидкої допомоги, міліції, горгаза, пожежного депо. 07.11.2017 р. вихователі всіх груп
6. Конкурс малюнків на асфальті «Безпечне дитинство – майбутнє країни» 08.11.2017 р. вихователі всіх груп
7. Тренінг по наданню першої долікарняної допомоги для дітей старших груп 09.11.2017р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
8. Перегляд повчального відеофільму «Уроки обережності» 10.11.2017 р. муз. керівники, вихователі
9. Моделювання і обігрування ситуацій(що робити, коли відчув запах газу, диму, щось загорілося, затоплює квартиру, отруївся, поранився, як надати собі першу допомогу) 13.11.2017 р. вихователі середніх та старших груп
10. Заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Щоб вогонь не завдав біди, будь обережним з ним завжди!» 14.11.2017 р. вихователі старших груп
11. Заняття з дітьми молодшого та середнього віку «Безпека. Колючі, ріжучі, вибухонебезпечні предмети» 15.11.2017р. вихователі груп молодшого та середнього віку
12. Вивчення правил дорожнього руху за допомогою казки 16.11.2017 р. вихователі дошкільних груп
13. Сюжетно-рольові ігри: «Сім'я», «Аптека», «Пожежники», «Регулювальник». 17.11.2017 вихователі дошкільних груп
14. Заняття з дітьми з безпеки життєдіяльності із залученням робітників МЧС 20.11.2017 вихователь–методист, зав. ДНЗ
15. Заняття з дітьми «Сам вдома. Незнайоміпредмети та речовини». 21.11.2017 р. вихователі дошкільних груп
16. Лялькова вистава «Уроки світлофора» 22.11.2017 р. Сидорова Т.В. Архірєєва І.П.
17. «В гостях у пожежників» - екскурсія до пожежної частини 23. 11.2017 р. вихователі старших груп
18. Ігровий тренінг "Правила надання першої долікарняної допомоги", "Служби 101, 102, 103, 104" 24.11.2017 вихователі старших груп
19. Сигнал "Увага всім!". Практичне відпрацювання заходів з евакуації дітей з приміщень ДНЗ.
27.11.2017 р. Зав. ДНЗ
вихователі всіх груп
20. Спортивні змагання «Юні пожежники» 28.11.2017 р. вихователі старших груп
РОБОТА З БАТЬКАМИ
1. Конкурси малюнків разом з батьками за темою «Безпека на дорозі» 03.11.2017 р. вихователі всіх груп
2. Бесіда з батьками «Що корисно, а що шкідливо для нашого організму?» 06.11.2017 р. вихователі всіх груп
3. Консультація в групах: «Сам собі рятівник» 10.11.2017 р. вихователі всіх груп
4. Консультація: «Безпека дитини на дорозі та у транспорті» 15.11.2017 р. вихователі всіх груп
5. Ситуативні завдання для батьків «Азбука безпеки» щодо БЖД дітей вдома 20.11.2017 р. вихователь- методист
6. Екскурсії батьків разом з дітьми до пожежної частини 23. 11.2017 р. вихователі старших груп
7. Батьківські збори в групах щодо запобігання травматизму серед дітей 27.11.2017 р. вихователі всіх груп
РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ
1. Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення Місячника безпеки життєдіяльності 01.11.2017 р. Вихователь-методист
2. Поповнити інформаційно – довідкові куточки БЖД всіх груп 02.11.2017 р. вихователі всіх груп
3. Бесіда про правила поведінки на дорозі, правила безпеки при переході вулиць 03.11.2017 р. вих. – методист, Зав. ДНЗ
4. Консультація «Методичні аспекти організації роботи з основ безпеки життєдіяльності». 06.11.2017.р. Вих.-методист
4. Видати пам’ятку для батьків «Ми-пішоходи» 08.11.2017 р. Мамонтова Г.С.
5. Виставка літератури в дитячій бібліотеці з теми «Безпека дитини – майбутнє країни» 13.11.2017 р. Чернєцова Н.І. вихователь – методист
6. Консультація для молодих вихователів «Як навчити дітей правилам користування електроприладами» 15.11.2017 р. Васільєва С.В.
7. Виступ перед батьками та працівниками ДНЗ представників МЧС 20.11.2017 р. Зав. ДНЗ Вихователь-методист
8. Консультація «Надання першої допомоги травмованим та потерпілим» 22.11.2017 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
9. Виставки книжок – саморобок з ОБЖД в групах 24.11.2017 р. вихователі всіх груп
10. Провести вікторину на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму 27.11.2017 р. ст. мед. сестра Мазіна Н.В.
11. Відпрацювати практичні дії евакуації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 27.11.2017 р. Завідувач ДНЗ, завгосп
12. Випуск стіннівки «Місячник безпеки у дитячому садочку» 28.11.2017 р. Матвєєва Н.В. Работа К.В.

План заходів

з підготовки та проведення Дня охорони праці та Тижня охорони праці під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

в дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка»

Тиждень проводиться з 24 по 28 квітня 2017 року

Зміст заходів Строк виконання Відповідальний за виконання
1. Видати наказ «Про проведення Тижня охорони праці в дошкільному закладі №8 «Зірочка». Створити організаційний комітет. до 21.04.2017 Завідувач ДНЗ Куртєва Л.А.
2. Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення в ДНЗ заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні. 24.04.2017 Білик Н.О.
3. Провести тематичну зустріч з трудовим колективом з питань дотримання вимог законодавства про охорону праці 24.04.2017 Куртєва Л.А. Архірєєва І.П.
4. Провести лекцію з питань безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму невиробничого характеру із залученням фахівців підрозділів та установ системи ДСНС України. 25.04.2017- 28.04.2017 Білик Н.О.
5. Організувати проведення тематичних радіопередач в ДНЗ з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки, про мету, завдання, хід проведення в Україні Дня охорони праці. 24.04.2017 -28.04.2017 Тупік А.Ю. Білик Н.О.
6. Провести практичний тренінг «Надання першої медичної допомоги в різних ситуаціях». 25.04.2017 м/с Каптьол Л.С.
7. Екскурсія огляд протипожежного куточка у дошкільному закладі, з метою запобігання загибелі дітей в умовах надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки під час їх виникнення 25.04.2017 Білик Н.О. Яковлєва О.Г.
8. Поновити куточки з питань охорони праці наповнити їх матеріалими на тему: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці» 26.04.2017 Організаційний комітет
9. Перевірити стан обладнання, електрообладнання, запасних виходів на випадок пожежі, наявність вогнегасників, робочий стан обладнання на харчоблоці, пральні. 26.04.2017 Архірєєва І.П. Яковлева О.Г.
10. Провести круглий стіл за темою «Запобігання побутового травматизму». 26.04.17 Білик Н.О. Капттьол Л.С.
11. Організувати та провести конкурс на краще за безпекою робоче місце, кращого за показниками безпеки праці працівника. 27.04.2017 Організаційний комітет Широкоград Л.В.
12. Видати тематичний випуск газети «Охорона праці в ДНЗ». 27.04.2017 Організаційний комітет Білик Н.О.
13. Провести конкурс дитячого малюнка «Охорона праці – очима дітей» з нагоди Дня охорони праці в Україні у 2017 р. 27.04.2017 Білик Н.О.
14. Відзначити кращих активістів проведення у 2017 році Дня охорони праці в ДНЗ. 28.04.2017 Куртєва Л.А. Широкоград Л.В.
15. Провести брифінг під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці» 28.04.2017 Куртєва Л.А.
16. Підготувати творчий звіт по проведенню Тижня з охорони праці 28.04.2017 Білик Н.О.

/Files/photogallery/охорона праці.jpg

/Files/photogallery/ОП.JPG

/Files/photogallery/P1010034.JPG

План заходів


щодо проведення Місячника безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області з 10.04.2017 по 21.04.2017 р.

N н/п Заходи Дата Відповідальні
РОБОТА З ДІТЬМИ
1. Проведення бесід про правила поведінки на вулиці, на дорозі. 10.04.2017 р. вихователі всіх груп
2. Розгляд ілюстрацій, картин за темою: «Транспорт», «Автобуквар», «Незнайка на дорозі» 10.04.2017 р. вихователі всіх груп
3. Конкурс малюнків на асфальті «Безпечне дитинство – майбутнє країни» 11.04.2017 р. вихователі всіх груп
4. Тематичні заняття дітьми. «Небезпечні помічники людини». Небезпека користування відкритим вогнем, гострими предметами, побутовою технікою 11.04.2017 р. вихователі середніх та старших груп (конспекти занять)
5. Хвилинки безпеки упродовж всього дня: користування телефоном, номери швидкої допомоги, міліції, горгаза, пожежного депо. 11.04.2017 р. вихователі всіх груп
6. Конкурс малюнків дітей «ДСНС – очима дітей» 12.04.2017 р. вихователі всіх груп
7. Тренінг по наданню першої до лікарняної допомоги 13.04.2017р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
8. Моделювання і обігравання ситуацій(що робити, коли відчув запах газу, диму, щось загорілося, затоплює квартиру, отруївся, поранився, як надати собі першу допомогу) 14.04.2017 р. вихователі середніх та старших груп
9. Заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Безпека на дорозі» 14.04.2017 р. вихователі старших груп
10. «В гостях у пожежників» - екскурсія до пожежної частини 14.04.2017 р. вихователі старших груп
11. Заняття з дітьми молодшого та середнього віку «Маленькі друзі Світлофора» 14.04.2017 р. вихователі груп молодшого та середнього віку
12. Лялькова вистава «Уроки світлофора» 18.04.2017 р. Сидорова Т.В. Архірєєва І.П.
13. Вивчення правил дорожнього руху за допомогою казки 18.04.2017 р. вихователі дошкільних груп
14. Заняття з дітьми «Чого не можна робити» 19.04.2017 р. вихователі дошкільних груп
15. Вікторина «Вогонь не іграшка» 19.04.2017 р. вихователі старших груп
16. Спортивні змагання «Юні пожежники» 20.04.2017 р. вихователі старших груп
17 Перегляд повчального відеофільму «Уроки тітоньки Сови» 21.04.2017 р. муз. керівники, вихователі
РОБОТА З БАТЬКАМИ
1. Конкурси малюнків разом з батьками за темою «ДСНС – очима дітей» 12.04.2017 р. вихователі всіх груп
2. Бесіда з батьками щодо збереження здоров’я дітей 13.04.2017 р. вихователі всіх груп
2. Екскурсії батьків разом з дітьми до пожежної частини 14.04.2017 р. вихователі всіх груп
3. Консультація: «Безпека дитини на дорозі та у транспорті» 18.04.2017 р. вихователі всіх груп
4. Ситуативні завдання для батьків «Азбука безпеки» щодо БЖД дітей вдома 19.04.2017 р. вихователь- методист
5. Консультація в групах: «Сам собі рятівник» 20.04.2017 р. вихователі старших груп
6. Батьківські збори в групах щодо запобігання травматизму серед дітей 21.04.2017 р. вихователі всіх груп
РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ
1. Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення Місячника безпеки життєдіяльності 10.04.2017 р. Вихователь-методист
2. Поповнити інформаційно – довідкові куточки БЖД всіх груп 11.04.2017 р. вихователі всіх груп
3. Бесіда про правила поведінки на дорозі, правила безпеки при переході вулиць 12.04.2017 р. Вих. – методист,
4. Видати пам’ятку для батьків «Сам собі рятівник» 13.04.2017 р. Наргелавічус Т.Є.
5. Виставка літератури в дитячій бібліотеці з теми «Безпека дитини – майбутнє країни» 14.04.2017 р. Тупік А.Ю. вихователь – методист,
6. Провести вікторину на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму 14.04.2017 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
7. Консультація для молодих вихователів «Як навчити дітей правилам дорожнього руху» 18.04.2017 р. Архірєєва І.П.
8. Виступ перед батьками та працівниками ДНЗ представників МЧС 18.04.2017 р. Вихователь-методист
9. Консультація «Надання першої допомоги травмованим та отерпілим» 19.04.2017 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
10. Виставки книжок – саморобок з ОБЖД в групах 20.04.2017 р. вихователі всіх груп
11. Випуск стіннівки «Місячник безпеки у дитячому садочку» 21.04.2017 р. Галушко Ю.М. Шило І.М.
12. Відпрацювати практичні дії евакуації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 21.04.2017 р. В.о. завідувач ДНЗ, завгосп


Рішенням колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації оголошено 2016 рік Роком дітей з особливими освітніми потребами у Запорізькій області.


До категорії дітей з особливими освітніми потребами відносяться діти сліпі та із зниженим зором; глухі та із зниженим слухом; з тяжкими порушеннями мовлення; із затримкою психічного розвитку; з порушеннями опорно-рухового апарату; розумовою відсталістю; діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах.

Діти з особливими освітніми потребами – найуразливіша категорія дітей. Їх виховання та навчання повинні здійснювати фахівці-дефектологи.

Велике значення для інтеграції дітей з інвалідністю у суспільство має їх реабілітація, проведення корекційно-розвиткової роботи. Такі освітні послуги надаються фахівцями консультації. Від того, наскільки своєчасно та якісно будуть надані дитині всі необхідні послуги та чи буде адаптоване навколишнє середовище, залежить все подальше життя та добробут маленького громадянина України.

Питання соціалізації таких дітей та надання їм якісних освітніх послуг потребує посиленої уваги суспільства. Всі люди народжуються рівними і водночас різними, і кожна людина є особливою. Рівність полягає не в тому, щоб до всіх ставитися однаково, а в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а надто до дітей з особливими освітніми потребами — ця теза має стати засадничою в суспільній свідомості.

ПЛАН

заходів щодо року дитини з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2016 рік

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні
Управлінська діяльність
1 Оновлення банку нормативних документів Протягом року Вихователь-методист
2 Забезпечення взаємодії зі спеціалістами Завідувач ДНЗ
3 Забезпечити системний кваліфікований психолого –педагогічний супровід дітей групи компенсуючого типу
4 Забезпечити системну організаційно – методичну, консультативно – роз’яснювальну роботу для педагогічних працівників ДНЗ, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами
5 Контроль стану здійснення психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами Завідувач ДНЗ, медична сестра старша
6 Своєчасно виявляти дітей з особливими освітніми потребами, вести їх облік та систематизувати дані Вихователі, пр. психолог
7 Забезпечення педагогів курсами підвищення кваліфікації та атестації За графіком Завідувач ДНЗ
8 Складання алгоритму подальшої роботи Грудень 2016
9 Складання звіту про виконання заходів
Робота з кадрами
1 Створення лідерської групи з розроблення та реалізації плану інклюзивного розвитку ДНЗ Січень 2016 Вихователь-методист
2 Діагностика готовності педагогів
3 Розробка критеріїв оцінювання досягнень особливої дитини. Січень 2016 Пр.психолог, вч-логопед
4 Створення блогу вчителя-логопеда Лютий 2016 Вчитель-логопед
5 Систематизація та оновлення методично-педагогічного забезпечення Березень 2016 Вихователь-методист
6 Буклет для педагогів та батьків «Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу» Квітень 2016 Чернєва К.Л.
7 Педгодини : 1.«Використання дидактичних ігор і вправ у формуванні лексико-граматичної компетентності мовлення дітей з ЗНМ» 2.« Використання кульок Марлбс в роботі з дітьми, які мають порушення зору » Квітень Грудень 2016 Широкоград Л.В. Шило І.М.
8Психолого-педагогічний консиліум «Форминавчання дітей з особливими потребами» Травень 2016 Захарова Ю.В. Широкоград Л.В.
9 «Сам собі видавець»: «Кульки Марлбс», «Логопедичні казки», «Навчання дітей з особливими потребами іноземній мові» Травень 2016 Динамічна група
10 Виготовлення дидактичного матеріалу: «Піраміда», «В гості до Сонечка», «Нірка для мишки» Червень 2016 Педагоги
11 Оформлення в дитячий бібліотеці виставки літератури з морально-етичного виховання «Відкриті серця» Серпень 2016 Тупік А.Ю. Білик Н.О.
12 «Брейн-ринг» : «Здолаймо разом» (робота з дітьми з особливими освітніми потребами) Вересень 2016 Васільєва С.В.
13 Вивчення досвідів роботи дитячих навчальних закладів міста з проблеми Жовтень 2016 Архірєєва І.П. Галушко Ю.М
14 Проблемний семінар «Освіта дітей з особливими потребами в умовах ДНЗ» Листопад 2016 Вихователь-методист Практичний психолог Педагоги
15 Організація ярмарки «Насіння надії» Грудень 2016 Педагоги
16 Радіопередачі з проблеми «Діти з особливими освітніми потребами» Один раз в місяць Тупік А.Ю. Вихователь-методист Педагоги
17 Моніторинг педагогів Протягом року Вихователь-методист
18 Консультації для батьків «Ваша дитина особлива» Вересень Вчитель-логопед Практичний психолог
Робота з дітьми
1 Обстеження дітей ПМПК Протягом року Практичний психолог
2 Створення індивідуально - освітніх маршрутів Січень - вересень 2016 Пр.психолог, вчитель-дефектолог
3 Залучення дітей мікрорайону до обстеження ОМППК Протягом року Пр.психолог, вчитель-дефектолог
4 Проведення різних форм роботи: - корекційні заняття; - індивідуальні заняття; - свята, розваги Протягом року Педагоги ДНЗ
5 Моніторинг Протягом року Педагоги ДНЗ
Взаємодія з батьками
1 Оновлення інформаційного матеріалу Березень 2016 Вихователь-методист
2 Моніторинг ставлення батьків до впровадження в освітній процес інклюзивних цінностей Вересень 2016 Педагоги ДНЗ
3 Проведення різних форм роботи: - батьківські збори; - консультації; - обмін досвідом; - семінари; - круглі столи; - практикуми; - батьківський клуб Протягом року Педагоги ДНЗ
4 Взаємодія з вузькими спеціалістами
5 Обмін досвідом
6 Моніторинг
Взаємодія з громадськими організаціями, навчальними закладами
1 Співпраця з організаціями: - Управління освіти; - ЗОІППО; - МДПУ; - ЗОШ №2 - Клуб офіцерів авіамістечка Протягом року Педагоги ДНЗ
2 Обмін досвідом
3 Висвітлення проведеної роботи через ЗМІ
4 Складання алгоритму подальшої взаємодії Грудень 2016 Вихователь-методист

07.12.2016 року - єдина педагогічна година на тему "Зрозумій та допоможи"

Для того щоб розглянути усі сторони цього питання була проведена ділова гра на креативне мисленя "Шість шляп" Едварда Де Боно, в основі якої знаходиться концепція паралельного мисленя. А також організована виставка робіт дітей з обмеженими можливостями.


/Files/images/PB093124.JPG/Files/images/foto_pratsvnikv/PC143385.JPG
·

24.09.2014 року - педагогічна година на тему "Формування особистості дитини засобами гри"

/Files/images/P9240134.JPG


План заходів


щодо проведення Місячника безпеки життєдіяльності

в дошкільному навчальному закладі №8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради

Запорізької області

з 02.11.2016 по 28.11.2016 р.

N н/п Заходи Дата Відповідальні
РОБОТА З ДІТЬМИ
1. Проведення бесід про правила поведінки на вулиці, на дорозі. 02.11.2016 р. вихователі всіх груп
2. Розгляд ілюстрацій, картин за темою: «Транспорт», «Автобуквар», «Незнайка на дорозі» 02.11.2016 р. вихователі всіх груп
3. Конкурс малюнків дітей «ДСНС – очима дітей» 03.11.2016 р. вихователі всіх груп
4. Тематичні заняття дітьми. «Небезпечні помічники людини». Небезпека користування відкритим вогнем, гострими предметами, побутовою технікою 04.11.2016 р. вихователі середніх та старших груп (конспекти занять)
5. Хвилинки безпеки упродовж всього дня: користування телефоном, номери швидкої допомоги, міліції, горгаза, пожежного депо. 07.11.2016 р. вихователі всіх груп
6. Конкурс малюнків на асфальті «Безпечне дитинство – майбутнє країни» 08.11.2016 р. вихователі всіх груп
7. Тренінг по наданню першої долікарняної допомоги для дітей старших груп 09.11.2016р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
8. Заняття з дітьми з безпеки життєдіяльності із залученням робітників МЧС 10.11.2016 р. вихователь–методист, зав. ДНЗ
Моделювання і обігрування ситуацій(що робити, коли відчув запах газу, диму, щось загорілося, затоплює квартиру, отруївся, поранився, як надати собі першу допомогу) 11.11.2016 р. вихователі середніх та старших груп
9. Заняття з дітьми старшого дошкільного віку «Безпека на дорозі» 14.11.2016 р. вихователі старших груп
10. Заняття з дітьми молодшого та середнього віку «Маленькі друзі Світлофора» 14.11.2016р. вихователі груп молодшого та середнього віку
10. Перегляд повчального відеофільму «Уроки тітоньки Сови» 16.11.2016 р. муз. керівники, вихователі
11. Лялькова вистава «Уроки світлофора» 17.11.2016 р. Сидорова Т.В. Архірєєва І.П.
12. «В гостях у пожежників» - екскурсія до пожежної частини 18.11.2016 р. вихователі старших груп
13. Вивчення правил дорожнього руху за допомогою казки 21.11.2016 р. вихователі дошкільних груп
14. Заняття з дітьми «Чого не можна робити» 22.11.2016 р. вихователі дошкільних груп
15. Вікторина «Вогонь не іграшка» 23.11.2016 р. вихователі старших груп
16. Спортивні змагання «Юні пожежники» 24.11.2016 р. вихователі старших груп
РОБОТА З БАТЬКАМИ
1. Конкурси малюнків разом з батьками за темою «ДСНС – очима дітей» 03.11.2016 р. вихователі всіх груп
2. Бесіда з батьками щодо збереження здоров’я дітей 04.11.2016 р. вихователі всіх груп
2. Консультація в групах: «Сам собі рятівник» 08.11.2016 р. вихователі всіх груп
3. Консультація: «Безпека дитини на дорозі та у транспорті» 09.11.2016 р. вихователі всіх груп
4. Ситуативні завдання для батьків «Азбука безпеки» щодо БЖД дітей вдома 14.11.2016 р. вихователь- методист
5. Екскурсії батьків разом з дітьми до пожежної частини 18.11.2016 р. вихователі старших груп
6. Батьківські збори в групах щодо запобігання травматизму серед дітей 25.11.2016 р. вихователі всіх груп
РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ
1. Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення Місячника безпеки життєдіяльності 02.11.2016 р. Вихователь-методист
2. Поповнити інформаційно – довідкові куточки БЖД всіх груп 04.11.2016 р. вихователі всіх груп
3. Бесіда про правила поведінки на дорозі, правила безпеки при переході вулиць 08.11.2016 р. вих. – методист, Зав. ДНЗ
4. Видати пам’ятку для батьків «Сам собі рятівник» 10.11.2016 р. Василенко І.П.
5. Виставка літератури в дитячій бібліотеці з теми «Безпека дитини – майбутнє країни» 11.11.2016 р. Тупік А.Ю. вихователь – методист,
6. Консультація для молодих вихователів «Як навчити дітей правилам дорожнього руху» 15.11.2016 р. Архірєєва І.П.
7. Виступ перед батьками та працівниками ДНЗ представників МЧС 17.11.2016 р. Зав. ДНЗ Вихователь-методист
8. Консультація «Надання першої допомоги травмованим та потерпілим» 22.11.2016 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
9. Виставки книжок – саморобок з ОБЖД в групах 23.11.2016 р. вихователі всіх груп
10. Випуск стіннівки «Місячник безпеки у дитячому садочку» 24.2016 р. Галушко Ю.М. Шило І.М.
11. Провести вікторину на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму 25.11.2016 р. ст. мед. сестра Каптьол Л.С.
12. Відпрацювати практичні дії евакуації в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 28.11.2016 р. Завідувач ДНЗ, завгосп

План заходів

з підготовки та проведення Тижня охорони праці присвячений Всесвітньому Дню охорони праці


в дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка»


Тиждень проводиться з 25 по 29 квітня 2016 року

Зміст заходів Строк виконання Відповідальний за виконання
Видати наказ «Про проведення Тижня охорони праці в дошкільному закладі №8 «Зірочка». Створити організаційний комітет. до 23.04.2016 Завідувач ДНЗ
Розмістити на веб-сайті ДНЗ про підготовку до проведення в ДНЗ заходів з нагоди Тижня охорони праці. 23.04.2016 Білик Н.О.
Провести тематичні зустрічі з трудовим колективом за темою: «Приєднуйтесь до формування культури охорони праці» 25.04.2016 Завідувач ДНЗ Голова ППО
Провести лекцію з питань безпечної життєдіяльності та профілактики травматизму невиробничого характеру із залученням фахівців підрозділів та установ системи ДСНС України. 25.04.2016- 29.04.2016 Вихователь-методист
Організувати проведення тематичних радіопередач в ДНЗ з актуальних проблем охорони праці, промислової безпеки. 25.04.2016 -29.04.2016 Тупік А.Ю.
Провести практичний тренінг «Надання першої медичної допомоги в різних ситуаціях». 28.04.2016 м/с Савченко М.О.
Екскурсія огляд протипожежного куточка у дошкільному закладі, з метою запобігання загибелі дітей в умовах надзвичайних ситуацій, навчання правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки під час їх виникнення 25.04.2016 Вихователь – методист
Поновити інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності в групах. 26.04.2016 Вихователі
Перевірити стан обладнання, електрообладнання, запасних виходів на випадок пожежі, наявність вогнегасників, робочий стан обладнання на харчоблоці, пральні. 26.04.2016 Архірєєва І.П. Яковлева О.Г.
Провести круглий стіл за темою «Запобігання побутового травматизму». 27.04.16 Білик Н.О. Савченко М.О.
Організувати та провести конкурс на краще за безпекою робоче місце, кращого за показниками безпеки праці працівника. 26.04.2016 Завідувач ДНЗ Голова ППО
Видати тематичний випуск газети «Охорона праці в ДНЗ». 28.04.2016 Удод І.П. редколегія ДНЗ
Провести конкурс малюнків, плакатів, віршів серед працівників ДНЗ з питання профілактики побутового травматизму 28.04.2016 Вихователь – методист
Відзначити кращих активістів проведення у 2016 році Дня охорони праці в ДНЗ. 29.04.2016 Завідувач ДНЗ Голова ППО
Підготувати творчий звіт по проведенню Тижня з охорони праці 29.04.2016 Вихователь-методист

"Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту"


Безпека дитини


Основне завдання сім’ї, навчального закладу - виховання з раннього дитинства громадянина, який здатний самостійно й свідомо протистояти небезпекам різного характеру, що дозволить йому активно брати участь у суспільному житті, відстоювати основні принципи безпечного життя, діяльності та відпочинку. Діти повинні знати про світ небезпек, який їх оточує, мінімізувати можливий ризик, жити в гармонії з собою та з природою. В основі терміну ''безпека життєдіяльності'' лежить співвідношення ''людина–середовище проживання''. Частіше жертвами нещасних випадків, аварій, стихійних лих стають діти. Як правило, вони не знають елементарних правил поведінки або просто бездумно та безпечно поводять себе на вулиці, на воді, під час купання, на дорозі, в побуті тощо. Разом з тим вони і самі створюють небезпечні ситуації. Щоб протистояти такому явищу в суспільстві, треба озброїти підростаюче покоління певним багажем знань, забезпечивши сприятливі умови для життя, навчання, відпочинку.

ДІЇ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ


Шановні батьки!
Щоб зберегти життя своє та ваших близьких, дотримуйтесь послідовності дійпідчасвиникнення пожежі:
– подзвонити до служби порятунку за номером101;
– викликаючи службу порятунку, чітко називати адресу, поверх, номер квартири та своє прізвище; сповістити, що саме горить;
– негайно евакуювати з приміщення дітей, немічних людей та людей похилого віку; – при евакуації уникати користування ліфтом, бо є ризик відключення ліфта від електроструму;
– при евакуації з висотного будинку більше шансів мають ті люди, що не біжать вниз крізь дим та вогонь, а шукають порятунку на даху будівлі;
– пересуватися потрібно швидко, але зважати на те, що кисню більше біля підлоги, а тому краще до виходу повзти, закриваючи обличчя вологою тканиною;
– при евакуації заручитися чиєюсь підтримкою, хто вас підстрахує і допоможе, якщо ви знепритомнієте від диму; – намагатись загасити полум'я засобами первинного пожежогасіння;
– до первинних засобів належить вода, пісок, товста зволожена тканина (ковдра, килим), вогнегасник;
– за можливості м'які предмети вкинути до ванни та залити водою;
– вимкнути електропроводку, щоб уникнути ураження електрострумом;
– не відчиняти вікна, щоб не живити пожежу свіжою притокою кисню;
Усі вище названі дії можливі лише в томуразі, якщо пожежа піддається знищенню в перші хвилини.Уразізначного розповсюдженнявогню слід негайно залишити приміщення, бов сучасних квартирах дуже багато матеріалів з синтетичним покриттям, щовиділяє дуже ядучу субстанцію. Вдихнувши дим з тліючого лінолеумучи меблів з МДФ,є ризик знепритомніти і згоріти заживо!
Шановні батьки! При виникненні пожежі невтрачайте здоровогоглузду, негайно орієнтуйтесь у ситуації та приймайтерішучі дії щодозапобігання тяжким наслідкам!
При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном «101».

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ТА КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУШановні батьки!
Щоб захистити дитину від отруєнь, кишкових та інфекційних хвороб необхідно дотримуватись наступних санітарно-гігієнічних правил:
– утримувати дитину в чистоті, до дитячого садка приводити в охайному одязі, мати запасну білизну;
– мити руки після повернення додому з вулиці, після туалету, перед їжею;
– овочі та фрукти мити під проточною водою та ошпарювати кропом;
– пити тільки переварену або бутильовану воду;
–у жодному випадку не годувати дитину грибами, сушеною чив'яленою рибою, а такожм'ясними, рибними та молочними стравами, які зберігалися неналежним чином або мають прострочений термін вживання;
– негодувати дитину на вулиці (навіть фруктами чи цукерками);
– негодувати дитину продуктами, що придбані у вуличних торгівців;
– під час поширенняінфекцій якомога рідше перебуватиз дитиною в публічних місцях;
– уникати контакту з людьми з підозрою на інфекційні захворювання;
– при підозрі на захворювання негайно викликати лікаря тасповістити медичну сестру дошкільного закладу;
– не займатися самолікуванням.
Шановні батьки, радимо своєчасно проводити профілактичні щеплення від дитячих інфекцій. Швидка медична допомога – «103».

ОПЕРЕДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ

СЕРЕД ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Шановні батьки!
Швидке збільшення інтенсивності руху висуває серйозне завдання: – забезпечення безпеки руху пішоходів. У попередженні дорожньо-транспортного травматизму важливу роль відіграє робота дорослих з роз'яснення дошкільникам правил дорожнього руху і прищеплення навичок дисциплінованості на вулицях і дорогах. Щоб не допустити лиха на дорозі, вам необхідно:
– не подавати дітям негативного прикладу, порушуючи правила дорожнього руху;
– не чіплятися на підніжку транспорту і не стрибати на ходу, щоб своїм прикладом не заохотити дітей;
– вчити переходити вулицю на зелене світло світлофора, користуватись підземним переходом;
– на власному прикладі вчити користуватись нерегульованим пішохідним переходом;
– при перетині вулиці нерегульованим пішохідним переходом радити дітям йти в загальній масі пішоходів, бо дитина сама ще не завжди здатна оцінити дорожню ситуацію;
– не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами;
– вчити дітей правильно обходити транспорт на зупинках (трамвай – спереду, тролейбус, автомобіль та автобус – позаду);
– не дозволяти дітям самостійно користуватися громадським транспортом;
– не допускати ігор дітей на проїжджій частині дороги;
– не дозволяти дітям грати з м'ячем, кататися не велосипеді, ковзанах, роликах, лижах, санчатах на проїжджій частині дороги та поблизу від неї.
Телефон виклику міліції – «102». Сподіваємося, що ви прислухаєтесь до наших порад!

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Життя потребує віднаших дітей вміння орієнтуватись і знаходитивихід з непередбачених ситуацій.Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки збоку оточуючогосередовища.
Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватисьнаступнихправил:
– не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;
– вчити дитину користуватися дверним вічком;
– не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненимуміліцейську форму;
– вчити користуватися телефоном для виклику служб101, 112,102,103,104;
– забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними;
– забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;
– не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича;
– запобігатиформуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;
– не дозволяти дражнити тварин;
– не дозволамвмикати електроприлади за відсутності дорослих;
– не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;
– не дозволяти визирати у відчинене вікно;
– вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;
– вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту картку» з даними дитини.

Безпека на льоду!


Ще не встигли водойми покритись товстим льодом як на ньому почали облаштовуватися рибалки-любителі, здійснювати прогулянки дорослі та діти. На даний час у зв’язку з перепадами температури крига значно ослабла, що в сою чергу несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків. Аналіз загибелі людей під час зимового періоду на водоймах показав, що незважаючи на певні запобіжні заходи, мають місце грубі порушення правил поведінки на льоду що призводить до трагічних випадків. Сумна статистика констатує, що з року в рік на льоду гинуть дорослі й діти. До груп підвищеного ризику в першу чергу відносяться любителі-рибалки та діти.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення застерігає на необхідність дотримуватись елементарних правил безпеки на льоду. Для попередження нещасних випадків треба виконувати наступні рекомендації:
- у жодному разі не виходьте на тонкий лід;
- перш ніж ступити на нього, переконайтесь, що він міцний. Але категорично забороняється робити це ударами ніг! Місця, де лід неміцний, видно здалеку: ці ділянки темніші. Зазвичай тонким лід буває поблизу берегів, кущів, у гирлах стічних вод і місцях, де б’ють джерела. Міцність льоду тут послаблена течією.
- під час руху по замерзлій водоймі варто обходити небезпечні місця та ділянки, вкриті товстим шаром снігу.
- якщо ви опинились на кризі, що недостатньо міцна, припиніть рух і повертайтесь своїми слідами, не відриваючи ніг від поверхні льоду.
- під час сильних морозів треба слідкувати, щоб не було відмороження рук, ніг, вух. Після переохолодження, негайно знайти тепле приміщення. Надання першої допомоги:
- особі, яка провалилась під лід, необхідно подати мотузку, дошку, одяг, не підходячи близько до неї. Якщо лід крихкий, треба лягти на нього. Не поспішаючи, треба допомогти постраждалому вибратися з води.
- витягнути постраждалого з води та негайно відправити кого - небудь за лікарем.
- чекати прибуття лікаря, прийняти міри для надання першої допомоги.
- взимку або в холодну погоду треба постраждалого відправити у приміщення, палатку чи машину, зняти мокрий одяг, зробити компрес з одеколону, води або спирту, надіти сухий одяг, напоїти гарячим чаєм або кавою. Звертаємося до усіх громадян із проханням бути уважними та вкрай обережними перебуваючи на водоймах та поблизу них, а особливо до батьків: не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах. Забороняйте дітям бавитись на льоду без Вашого нагляду.
Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями!

Пам’ятка з попередження дитячого травматизму
та охорони здоров’я


1. Переходити дорогу необхідно у місцях, позначених знаком "Пішохідний перехід” , на зелене світло світлофора, коли зупиняться всі транспортні засоби!!! Пам’ятайте, під час ожеледиці гальмівний шлях автомобіля збільшується.
2. Обходити трамвай на зупинці необхідно спереду, а авто, автобуси – ззаду;
3. Правила протипожежної безпеки: щоб уникнути отримання травм, не підпалювати петарди, сірники, не гратися з небезпечними предметами та речовинами!!!
4. Не використовувати відкритий вогонь для оздоблення новорічної ялини.
5. Обережно користуватися електроприладами вдома, не залишати їх без нагляду ввімкнутими, не залишати без нагляду ввімкнені новорічні гірлянди.
6. Під час хуртовин, сильного вітру знаходитись у приміщенні.
7. НЕ відвідувати відкриті водойми без нагляду дорослих. Пам’ятайте:безпечним є лід, товщина якого не менше 15 см. Такий лід утворюється лише після тривалих морозів. Міцний лід має синюватий або зеленуватий відтінок. Лід білого або жовтого кольору менш міцний. Такий лід трапляється біля берега, заростей очерета та під снігом. Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно без нагляду дорослих виходити на лід або кататися на ньому.
8. У випадку знаходження маловідомих предметів терміново повідомити дорослих або відповідні організації, не торкатися їх і не намагатися їх знешкоджувати самостійно!!!

Будьте обережними!

ПЛАН

заходів місячника безпеки дорожнього руху «Зелений вогник»

по дошкільному навчальному закладу №8 «Зірочка»

20.08.14р.– 20.09. 2014 р.

НАЗВА ЗАХОДУТермін виконанняВідповідальні
1. Провести батьківські збори з питань безпечної поведінки дітей на дорогах; про стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму за перше півріччя 2014року, особливості перевезення неповнолітніх автотранспортом, тематичні бесіди та консультації для батьків дітей дошкільного вікувересень 2014Завідувач
Педагоги
2.Провести тематичні заняття з питань безпечної поведінки дітей на дорогах02.09.2014Педагоги
3. Розробити схеми маршрутів безпечного руху дітей до дошкільного закладудо 05.09.2014Вихователь-методист
4. Організувати зустрічі з працівниками ДАІ під час проведення тематичних занятьвересень 2014Вихователь-методист
5. Організувати та провести масово-пізнавальні заходи з вивчення Правил дорожнього руху для дітей середнього та старшого дошкільного віку (конкурси, вікторини, тематичні театралізовані вистави)02.09. –20.09.14Сидорова Т.В.
6. Організувати спецвипуск газети на тему: «Моя вулиця»12.09.2014Лосєва Г.В.
7. Оновити інформаційний стенд з Правил дорожнього руху в холі.до 05.09.2014Малахова В.А.
8. Оформити в групах книжкові виставки «Правила маленького пішохода»вересень 2014Вихователі
9. Організувати виставку дитячих малюнків для вихованців ДНЗ на тему: «Дорожні знаки – наші друзі»до 16.09.2014Крамаренко Л.М.
10. Показати лялькову виставу «Поважайте Світлофор»18.09.2014Сидорова Т.В.
11."Веселі подорожі Рижика і Квіточки"- нова інтерактивна навчальна програма про правила дорожнього руху.22.09.2014майстерня "Мармелад"

14.10.2014 року І засідання (організаційне) атестаційної комісії дошкільного навчального закладу №8 "Зірочка"

/Files/photogallery/1576/P1010139.JPG засідання атестаційної комісії ДНЗ №8

Питання:

1. Затвердження графіка роботи атестаційної комісії ДНЗ;

2.Затвердження графіка вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників, які підлягають атестації.


ПЛАН

заходів щодо підготовки та проведення тижня «Бойова слава Мелітополя» в дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» з 20.10.2014 по 24.10.2014 р.

Назва заходу Термін виконання Відповідні
1 Виставка інформаційного, фото, відео матеріалів, художньої літератури за темою: «Бойова слава Мелітополя» 20.10.2014 Вихователь-методист
2 Читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, обговорення прислів’їв про мужність, сміливість і дружбу. 20.10.2014 Вихователі старшої групи
3 Вивчення віршів про рідне місто: «Мелітополь – мій рідний край» 21.10.2014 Вихователі
4 Тематичні заняття : «Не померкла слава героїчних днів». 23.10.2014 Вихователі
5 Цільова прогулянка до музею ЗОШ І- ступеню №2 «Бойова слава Мелітополя» Мета:Поповнювати уявлення дітей про героїчне минуле міста. Формувати емоційне ставлення до пам’яті загиблих героїв. Засвоїти деякі історичні факти героїчного минулого країни. Виховувати бережне ставлення до своїх місць. Шанувати пам'ять мовчанням. 22.10.2014 Вихователь-методист
6 Малювання : «Війна та мир» очами дітей. За задумом. 23.10.2014 Вихователі
7 Виставка малюнків дітей разом з батьками «» 23.10.2014 Шекмар А.В.
8 Виготовлення книжки-саморобки «Мелітополь. Жовтень 1943, визволення» До 24.10.2014 Куртєва Л.А.
9 Відкритий перегляд тематичного заняття «Бойова слава Мелітополя» 23.10.2014 Микуляк Т.С. Башкатова О.П.


Картотека ігор по ознайомленню з рідним містом

Назва Мета гри Матеріал
«Зачароване місто» Закріпити у дітей знання про визначні пам'ятки рідного міста; сприяти виникненню почуття гордості за архітектурні пам'ятки міста. Карти з силуетним зображенням архітектурних споруд і пам'ятників Мелітополя, кольорові зображення цих пам'яток
«Пам'ятки Мелітополя» Викликати у дітей інтерес до історії історичних пам'яток міста, прищеплювати інтерес до історико-культурної спадщини, сприяти виникненню почуття гордості за архітектурні пам'ятки міста Мелітополя. Кольорові зображення історичних пам'яток Мелітополя.
«Впізнай і назви герб Мелітополя» Закріплювати знання дітей про герб Мелітополя, його відмінні особливості; закріплювати вміння знаходити спільне і відмінне в різноманітті гербів герби міст Запорізької області
«Символіка Мелітополя і Запорізької області» Познайомити дітей з символікою Мелітополя і Запорізької області (прапор і герб); допомогти дітям запам'ятати символічні зображення на гербі і прапорі м. Мелітополь, Запорізької області їх розташування, значення. Картки із зображенням прапорів і гербів Мелітополя, Запорізької
області
«Підприємства міста Мелітополь» Познайомити з підприємствами Мелітополя, виховувати у дітей почуття поваги до людей праці, інтерес до професій. Картки із зображенням продукції різних підприємств міста.
«Чий логотип» Закріпити знання про підприємства Мелітополя, познайомити з логотипами цих підприємств; виховувати у дітей почуття поваги до людей праці. Картки із зображенням логотипу підприємства в центрі, маленькі картки із зображенням продукції підприємств.Галереї "Семінар-практикум "Розвиток соціально-комунікативної компетентності дитини""27.11.2014 року з метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ та початкової школи вихователі старших груп нашого дошкільного закладу відвідали уроки з грамоти та математики в початкової школи №2. Проаналізували переглянуту діяльність вчителя та запросили відвідати заняття в дитячому садку.


Галереї "Взаємодія ДНЗ та школи"Галереї "Педрада №3 25.02.2015 рік"

Галереї "Психологічний тренінг "

Галереї "Атестація педагогів "Галерея "Семінар по ІКТ"


ПЛАН

заходів щодо підготовки та проведення тижня

«Бойової слави Мелітополя»

з 19.10.2015 – 23.10.2015 р.
Назва заходу Термін виконання Відповідні
1 Музично-літературний вечір «Мелітополь – мій рідний край» 19.10.2015 Вихователі стар. груп, Сидорова Т.В.
2 Виставка художньої літератури про Мелітополь.(в дитячій бібліотеці «Пізнайко») 19.10.2015 Тупік А.Ю.
3 Тематичні радіопередачі на хвилях радіостанції «Дитинство» з19 -23.10. 2015 Вихователі Шекмар А.В.
4 Конкурс чтіців. Вірші про рідне місто. 20.10.2015 Вареца О.І.
5 Цільова прогулянка до меморіалу: «Стежина пам’яті», в авіамістечку. 21.10.2015 Вихователі ст. групи
6 Майстер-клас з паперу «Голуб миру» (техніка орігамі) 21.10.2015 Кіссєр С.Ф.
7 Виставка поробок до Дня визволення міста Мелітополя. 22.10.2015 Вихователі
8 Відвідування військово-історичного музею гарнізону. 22.10.2015 Завідувач Вихователі ст. групи
9 Організувати зустріч з ветеранами війни. 23.10.2015 Захарова Ю.В.
10 Музичний дарунок на честь визволення м. Мелітополя. Свято. 23.10.2015 Муз керівники Вихователі


27.10.2015 з метою підвищення професійної компетенції педагогів, надання методичної допомоги та запобігання помилок в роботі з дошкільниками, було проведено педагогічний всеобуч "Створення оптимальних умов для організації фізичної культури в ДНЗ".

Галерея "пед.всеобуч"Створення оптимальних умов для організації фізичної культури в ДНЗ"


17.02.2016 року вихователь Суюнова Тетяна Григорівна провела з педагогами закладу брейн-ринг з екологічного виховання «Від екології природи – до екології душі».
Тетяна Григорівна використала слайд-презентацію по екологічному вихованню, аудіозаписи голосів птахів.
Вона провела різноманітні конкурси: «Екологічна розминка», гра «Асоціація», «Основні принципи екології», «Краса природи в картинах художників», «Вгадай тварину за пантомімою», «Екологічний кросворд», «Загадкові голоси птахів», «Народна мудрість про дбайливе ставлення до природи».
Проведена нею інтерактивна форма роботи сприяла підвищенню професійної компетенції педагогів з питань екології.
Кiлькiсть переглядiв: 3848

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.