Педагогічна рада № 2

"Пошуково-дослідницька діяльність, як засіб пізнавальної активності дошкільників"

1. Виконання рішень попередньої педради. (інформація)

2. Ознайомлення з орієнтовним та річним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. (інформація)

3. Ознайомлення та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2021-2022 р. (доповідь)

4. Актуальність та значення пошуково-дослідницької діяльності для пізнавального розвитку дітей. (доповідь-консультація)

5. Сучасні підходи до пізнавального розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-дослідницької діяльності в освітній процес. (з досвіду роботи)

6. Створення умов з пошуково-дослідницької діяльності для всебічного розвитку дошкільників. (мультимедійна презентація)

7. Мовленнєво-дослідницько-експериментальна робота з дітьми з порушеннями мовлення. (методичні рекомендації)

8. Про стан організації освітньої роботи в групі старшого дошкільного віку № 1 (аналітична довідка)

9. Виставка-презентація проєктів екологічного спрямування.


Галерея "Педрада № 2 2021 р."


Педагогічна рада № 1

"Завдання дяльності педагогічного колективу у 2021/2022 н.р."

1. "Спілкуємось ефективно" (квік-налаштування "Вправа барометр").

2. Аналіз виконання рішень попередньої педради (виступ).

3. Аналіз літньої оздоровчої кампанії. (інформаційна довідка).

4. Обговорення нормативних документів: "Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р. (лист МОН України від 10.08.2021 р. № 1/9-406) (методичний месендж)

5. Схвалення плану роботи закладу та пріоритетних напрямів роботи на 2021/2022 н.р. та літній період (круглий стіл).

6. Планування освітньої роботи у 2021/2022 н.р. (схвалення освітніх програм, плану на літній період, складу творчої та динамічної групи, програм роботи гуртків, вибори секретаря педагогічної ради).

7. Ознайомлення з висновком самооцінювання освітніх процесів ДНЗ № 8 за 2020-2021 н.р.

8. Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

9. Виставка дидактичних матеріалів та дидактичних посібників (новинки).


Педагогічна рада № 5

дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопоольської міської ради Запорізької області

"Про результативність освітньої роботи з дошкільниками у 2020/2021 н. р.

від 26.05.2021 р.

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація).

2. Ознайомлення з положенням про педагогічну раду.

3. Аналітична довідка про участь педагогів в методичній роботі закладу. (доповідь)

4. Аналіз результатів освітньої роботи за 2020/2021 навчальний рік. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)

5. Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами) та рівень ефективності логопедичної допомоги дітям. (звіт вчителя-логопеда)

6.Результативність корекційно-розвиткової роботи в групах дітей з ООП. (звіти)

7. Про стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній.

8. Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетентності. (результати моніторингу)

7. Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період. (інформація)

8. Обговорення проекту річного плану на 2020/2021н.р. (обмін думками)

9. Виставка методичного забезпечення до літнього оздоровчого періоду в 2021 році.

10. «Літня іграшкова фантазія» (виставка)


Педагогічна рада № 4

дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 25.02.2021

Тема: «Впровадження інклюзивної освіти та збереження і зміцнення здоров’я дошкільників»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація).

Частина 1

2. Про особливості дошкільної інклюзивної освіти в ЗДО (мультимедійна презентація).

3. Про психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (основні напрямки діяльності, досвід роботи).

4. Про творчу взаємодію учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти (основні напрямки, досвід роботи).

5. Про стан організації освітньої роботи в інклюзивній групи в ЗДО (аналітична довідка).

Частина 2

6. Про складові системного підходу до формування основ здорового способу життя суб’єктів освітнього простору закладу дошкільної освіти.

7. Аналіз захворювання дітей за 2020 рік та обговорення проекту плану фізкультурно-оздоровчої роботи на 2021 рік.

/Files/images/П.рада 4.jpg

Позачергова педагогічна рада № 3

дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області
від 06.01.2021

Тема: «Внутрішня система забезпечення якості освіти в дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка", річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році»

Порядок денний:

1. Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (обговорення).

2. Про затвердження Положення про Службу моніторингу якості освіти дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області та створення робочих груп (обговорення).

3. Затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році (інформація).


Педагогічна рада № 2

дошкільного навчального закладу № 8 "Зірочка" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 25 листопада 2020 року

"Трудове виховання дітей, як педагогічна проблема сучасності"

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)

2. Особливості трудової діяльності дошкільників. Завдання трудового виховання.

3. Види дитячої праці та їх вплив на розвиток особливості у дошкільному віці.

4. Форми та методи організації праці дітей. Ознайомлення дітей з професіями.

5. Психологічні основи розвитку самостійності дітей у трудовій діяльності.

6. Ігри, що сприяють засвоєнню знань про професії.

7. Творчі цікавинки" Ігри та вправи по ознайомленню дітей з професіями та трудовою діяльністю.(виставка-презентація)


Педагогічна рада № 1

дошкільного навчального закладу № 8 "Зірочка"

комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 31.08.2020 року

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2019/2020 н.р.»

1. Виконання рішень попередньої педради. (інформація)

2. Аналіз літньої оздоровчої кампанії. (інформація)

3. Організація діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2019/2020 н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419 (виступ, обговорення)

3. Обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2019/2020 навчальний рік. (круглий стіл)

4. Планування освітньої роботи у 2019/2020 навчальному році.


Педагогічна рада № 4

дошкільного навчального закладу № 8 "Зірочка" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 12.05.2020 року

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

2. Аналіз результатів освітньої роботи за 2019-2020 н.р. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)

3. Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період. (інформація)

4. Обговорення проекту річного плану на 2020-2021 н.р. (обмін думками)


Педагогічна рада № 3

дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка»

комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 05.02.2020

тема: «Виховання духовності у дітей засобами народознавства»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

(інформація)

2. Затвердження плану курсової перепідготовки педагогів ДНЗ та участі у тренінгах у 2020 році. (інформація)

3. «Народознавчі засоби виховання духовності»:

1) «Ознайомлення з Україною, та її символами».

(виступ)

2) «Відродження традиційної родинної педагогіки».

(доповідь)

3) «Виховання духовності за допомогою казок».

(методичні рекомендації)

4) «Календарно-обрядові звичаї, традиції, свята як засоби виховання духовності». (інформація)

4. Ознайомлення дітей з народознавством в умовах ДНЗ. (слайд-презентація)

5. Педагогічний ринг "Це треба знати".

6. «Стежина духовності». (Виставка дидактичних, розвивальних ігор, посібників з проблеми.)


Педагогічна рада № 2

від 27.11.2019

дошкільного навчального закладу № 8 "Зірочка"

комбіноаваного типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

"Розвиток духовно-моральних цінностей у дошкільнят"

1. Виконання рішень попереедньої педаради (інформація).

2. Актуальність формування духовно-моральних якостецй у дошкільнят у наш час (виступ).

3. Формування духовної культури дитини-дошкільника в сучасних умовах (доповідь).

4. Вікові особливості розвитку дітей і сприймання матеріалу духовно-морального змісту (доповідь-презентація).

5. Підсумками комплексного вивчення стану освітньої роботи в групі № 6 (5-й рік життя) (довідка комплексної перевірки).

6.«Ситуативний підхід і особистісно розвиваючі ситуації, спрямовані на формування духовно-моральних цінностей у дошкільнят» (кошик пропозицій).

7. Презентація проектів «Добрі серця».


Галерея "Педрада № 2 від 27.11.2019"


Педагогічна рада № 1

від 30.08.2019

дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка»

комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

Завдання діяльності педагогічного колективу у 2019/2020 н.р.»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради. (інформація)

2.Ознайомлення з Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

3.Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 02.07.2019 р. № 1/9-419 (виступ)

4. Обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2019/2020 навчальний рік. (круглий стіл)

5.Планування освітньої роботи у 2019/2020 навчальному році. (схвалення освітніх програм, складу творчої та динамічної групи, програм роботи гуртків, вибори секретаря педагогічної ради.)

6. Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.

7. Виставка дидактичного матеріалу та розвивальних посібників (новинки).


Галерея "Педагогічна рада № 1 від 30.08.2019 року"


Педагогічна рада № 4

від 30.05.2019 р.

у дошкільному навчальному закладі № 8 «Зірочка»

"Наслідки діяльності дошкільного навчального закладу № 8 "Зірочка" щодо реалізації проблемної теми за 2018/2019 н.р.

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)

2. Аналіз результатів освітньої роботи за 2018/2019 навчальний рік. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)

3. Ознайомлення з планом на оздоровчий період. (інформація)

4. Обговорення проекту річного плану на 2019/2020 н.р. (обмін думками)


Галерея "Педагогічна рада № 4 від 30.05.2019 р."


Педагогічна рада № 3

від 25.02.2019


1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.
(інформація) Завідувач ДНЗ
2. "Українська родинна педагогіка: минуле і сьогодення".
(експрес-інформація) Вітковська Н.М.
3. Парціальна програма "Я-маленький українець".
(слайд-презентація) Вихователь-методист
4. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм, містом. (хвилинки набутого досвіду) Шило І.М.
5. Формування патріотичних почуттів у дітей в групі № 8 (6-й рік житя) (довідка за підсумками тематичного контролю) Вихователь-методист
6. Коучинг "Як зробити патріотичне виховання дієвим". Вихователь-методист, практичний психолог
7. Презентація національно-патріотичних куточків всіх вікових груп. Педагоги
8. "Багата, гарна і єдина - найкраща в світі Батьківщина". (виставка посібників та дидактичних ігор з проблеми). Педагоги
9. Методичні рекомендації щодо оформлення національних куточків в групах ДНЗ.


Галерея "Педагогічна рада № 3 "Дитина в колисці рідного краю""


Галерея "Виставка посібників та дидактичних ігор"


Педагогічна рада № 2

від 26.11.2018

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація) Завідувач ДНЗ
2. Становлення дитячої мови та причини недостатнього розвитку мовленнєвої компетенції в ранньому дитинстві. (доповідь) Васільєва С.В.
3. Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність. (доповідь-презентація) Лосєва Г.В.
4. Методика виявлення рівня мовленнєвого розвитку старших дошкільників. (хвилинки набутого досвіду) Саржан Т. В.
5. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей в групі № 7 (5-й рік життя). (довідка за підсумками тематичного контролю) Вихователь-методист
6. Поєднання мовленнєвотворчої діяльності з іншими освітніми лініями діяльності дітей. (кошик пропозицій) Шило І.М., педагоги
7. Ділова гра "Педагогічна скринька" Вихователь-методист
8. «Мовні намистинки» (виставка дидактичних та розвивальних посібників з мовленнєвого розвитку дітей). Педагоги


Галерея "Виставка посібників "Мовні намистинки""

Галерея "Педагогічна рада № 2 від 26.11.2018"

Педагогічна рада № 1

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2018/2019 н.р.»

від 31.08.2018

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради. (інформація)
2. Аналіз літньої оздоровчої кампанії. (доповідь)
3.Особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 13.06.2018 р. № 1/9-386 (інформація)
4.Обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2018/2019 навчальний рік. (круглий стіл)
5. Планування освітньої роботи у 2018/2019 навчальному році.
(схвалення освітніх програм, складу творчої та динамічної групи, програм роботи гуртків, вибори секретаря педагогічної ради.)
6.Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки.
7. Виставка дидактичного матеріалу та розвивальних посібників (новинки)

/Files/images/1.JPG

/Files/images/2.JPG

/Files/images/3.JPG

/Files/images/4.JPG


Педагогічна рада № 4 від 31.05.2018

«Наслідки діяльності колективу дошкільного навчального закладу № 8 «Зірочка» щодо реалізації проблемної теми за 2018/2019 н.р.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

2. Аналіз результатів освітньої роботи за 2017/2018 навчальний рік. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)

3. Про виконання плану роботи творчої групи з проблеми: «Сучасні підходи до навчання мовленнєвого розвитку дітей».

(звіт керівника творчої групи)

4. Про виконання плану роботи динамічної групи з проблеми: «Виховання патріотизму засобами народознавства». (звіт керівника динамічної групи)

5. Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період. (інформація)

6. Обговорення проекту річного плану на 2018/2019 н.р. (обмін думками)


Галерея "Педагогічна рада № 4 від 31.05.2018"


Педагогічна рада № 3 від 26.02.2018

«Формування економічної компетенції дошкільника засобами гри»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради.
(інформація) Куртєва Л.А.
2. Формування економічної досвідченості дошкільників засобами сюжетно-рольових ігор. (доповідь) Сергєєва В.В.
3. Навчаємо дітей економіці засобами дидактичних ігор.
(хвилинки набутого досвіду) Широкоград Л.В.
4. Пошуково - ігрова діяльність дітей – один із засобів економічного виховання. (слайд-презентація) Вакуленко А.В.
5. «Відкритий мікрофон» (ділимося досвідом). Педагоги
6.«Економічні цікавинки». Виставка посібників та дидактичних ігор з економічного виховання. Педагоги


Галерея "Педагогічна рада №3 від 26.02.2018"


Педагогічна рада № 2 від 27.11.2017

«Реалізація змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради. (інформація) Куртєва Л.А.
2. Актуальність, мета та завдання проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників. (доповідь) Башкатова О.П.
3. Шляхи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей дошкільного віку. (доповідь-презентація) Малахова В.А.
4. Розвиток мовлення у повсякденні. (слайд-презентація) Сергєєва В.В.
5. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей в групі №4 (3-й рік життя).
(довідка за підсумками тематичного контролю) Куртєва Л.А.
6. Ділова гра «Запитання із педагогічної скарбнички». Шило І.М.
7. Складання сінквейну по заданій темі. Захарова Ю.В.
8. «Мовні перлинки» (Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей). Педагоги

Педагогічна рада №1 від 31.08.2017 року

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2017/2018 н.р»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради. (інформація)
2.Аналіз літньої оздоровчої кампанії. (інформація)
3. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 13.06.2017 р. № 1/9-322
4. Про обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2017/2018 н.р (круглий стіл)
5.Про планування освітньо-виховної роботи у 2017/2018 н.р.
(схвалення освітніх програм, складу творчої та динамічної групи, програм роботи гуртків, вибори секретаря педагогічної ради.)

Галерея "Педагогічна рада №1 від 31.08.2017 р."


Педагогічна рада №4 від 31.05.2017 року


"Наслідки діяльності колективу дошкільного навчального закладу №8 "Зірочка" щодо реалізації проблемної теми за 2016/2017 н.р."

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація) завідувач ДНЗ Куртєва Л.А.

2. Аналіз результатів освітньо-виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)- вихователь-методист Білик Н.О., педагоги

3. Стан освітнього процесу в групі №11 (довідка за підсумками комплексної перевірки) вихователь-методист Білик Н.О.

4.Ознайомлення з планом роботи ДНЗ на оздоровчий період 2017 року. (виступ) завідувач ДНЗ Куртєва Л.А.

5. Обговорення проекту річного плану на 2017/2018 н.р. (обмін думками)

6. Виставка дидактичного матеріалу та посібників за 2016/2017 н.р. (педагоги)


Галерея "Педагогічна рада №4 "Наслідки діяльності колективу дошкільного навчального закладу №8 "Зірочка" щодо реалізації п"

Педагогічна рада № 3 від 22.02.2017 року

«Музично-театралізована діяльність в дитячому садку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

2.Організація театралізованої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі. (доповідь-презентація)

3. Розвиток творчих здібностей дітей через музично-театральну діяльність. (хвилинки презентації - розповсюдження набутого досвіду)

4. Театралізовані ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення у дітей з ЗНМ (з досвіду роботи)

5. Формування патріотичних почуттів у дітей у дітей 4-го року життя. (група №10) (довідка за підсумками тематичного контролю)

6. «Педагогічна веселка» Виставка посібників для організації театралізованої діяльності. (Презентація посібників спрямованих на розвиток музично-театральної діяльності дітей).


Галерея "Педагогічна рада №2 "Музично-театралізована діяльність в дитячому садку""


Педагогічна рада № 2 від 29.11.2016 року

«Формування екологічної компетенції дошкільника»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

2.Роль пошуково-дослідницької діяльності в активізації пізнавальної активності дошкільників.(доповідь)

3. Виховання бережливого ставлення до природи як частини екологічного виховання. (виступ)

4.Сформованість у дітей економічних умінь та навичок в групі №9 (5-6 й рік життя). (довідка за підсумками тематичного контролю).

5.«Педагогічна веселка» (Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток еколого-дослідницької поведінки дітей).

6. Виставка посібників, дидактичних та розвивальних ігор з екологічної направленості.


Галерея "Педагогічна рада №2 від 29.11.2016"


Педагогічна рада №1 від 31.08.2016 р.

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2016/2017 н.р.»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради. (інформація)

2.Аналіз літньої оздоровчої кампанії (інформація).

3.Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 16.06.2016 р. № 1/9-315

4. Про підсумки конкурсу-огляду на найкращу групу у підготовці до нового навчального року.

5.Про обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2016/2017 навчальний рік. (круглий стіл)

6.Про планування освітньо-виховної роботи у 2016/2017 навчальному році.

(схвалення освітніх програм, складу творчої групи, програм роботи гуртків вибори секретаря педагогічної ради.)


Галерея "Педрада №1"


24.05.2016 року Педагогічна рада №4


Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.(інформація)-Куртєва Л.А.

2. Аналіз результатів освітньо-виховної роботи за 2015/2016 навчальний рік. Результативність роботи педагогів. (звіти, рейтингові таблиці)- Білик Н.О., педагоги

3. Місце гри в педагогічному процесі та режимі дня в групах №3, №6 (4-й рік життя)

(довідка за підсумками тематичного контролю)- Білик Н.О.

4.Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період. (інформація)-Куртєва Л.А.

5. Обговорення проекту річного плану на 2016/2017 н.р. (обмін думками)- педагоги

6. Виставка дидактичного матеріалу та посібників за 2015/2016 н.р.. - педагоги


Галерея "Педагогічна рада №4"

25.02.2016 року Педагогічна рада №3


«Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в організованій та самостійній діяльності»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради. (інформація)

2.Особливості формування мовленнєвого розвивального середовища.

(доповідь) Куртєва Л.А.

3. Вплив ігрової діяльності на розвиток мовленнєво - комунікативних здібностей дошкільників.

(хвилинки презентації- розповсюдження набуто­го досвіду) Саржан Т.В.

4. Технологія мовленнєво-творчого розвитку.

(педагогічна студія) Давидова К.С.

5.Використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям.

(з досвіду роботи) Гончарова О.В.

6.Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 5-го року життя.

(група №12) (довідка за підсумками тематичного контролю)

Вихователь-методист Білик Н.О.

7. «Педагогічна веселка»

(Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей). Педагоги

8.Виставка дидактичного матеріалу та посібників мовленнєвого напрямку. Педагоги


25.11.2015 року педагоги дошкільного закладу зібрались на засідання педагогічної ради №2.

Тема: «Розвиток інноваційного освітнього простору в дошкільному навчальному закладі. Використання ІКТ в освітній діяльності ДНЗ».

Теоретична частина:

1. Виконання рішення попередньої педагогічної ради .

2.​Використання інформаційно - комунікаційних технологій в освітньо - виховному процесі дошкільного навчального закладу.

3.​ Інноваційна освітня діяльність в сучасному дошкільному навчальному закладі - потреба чи реальність?

4. Сформованість у дітей трудових умінь та навичок в групі № 11 (5-й рік життя).

5.Мультимедійна презентація «Знайомтесь – моя група».

Практична частина:

Педагогічний ринг «Мандрівка країною ІКТ».

Учасники: завідувач, вихователь-методист, вихователі, музичні керівники, практичний психолог, вчитель-логопед.


Педагогічна рада №1 від 31.08.2015р.

«Завдання діяльності педагогічного колективу у 2015/2016 н.р.»

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради.

(інформація) Завідувач Куртєва Л.А.

2.Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016н.р. (інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 20.05.2015 №1/9-249; наказ МОН УКраїни від 20.04.2015 №446 «Про гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

(виступ, обговорення) Завідувач Куртєва Л.А.

3.Про обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2015/2016 навчальний рік. (круглий стіл) Завідувач Куртєва Л.А., педагоги

4.Про планування освітньо-виховної роботи у 2015/2016 навчальному році.

(схвалення освітніх програм, складу творчої групи,програм роботи гуртків)

Завідувач Куртєва Л.А

Галереї "Педрада №1 2015-2016"Галерея "Педагогічна рада №2"


Галерея "Педагогічна рада №3"


26.11.2014 року педагогічна рада №2

Порядок денний:

1. Забезпечення комплексного підходу до зміцнення та збереження фізичного, соціального здоров'я дітей через взаємодію всіх учасників процесу.

(педагогічна студія)

2. Корекційне навчання як одна з технологій оздоровлення дитини в цілому.

3. Стан роботи з теми: " Організація і ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в режимі дошкільного навчального закладу".

(довідка про тематичне вивчення групи №5)

4. Інформація про атестацію


Галерея "Педрада №2 2014-2015н.р."

Кiлькiсть переглядiв: 16668

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.